Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

REPERE DIN ACTIVITATEA OPERATIVĂ A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN BACĂU, ÎN ANUL 2023

12 februarie 2024

În cursul anului 2023, poliţiştii Serviciului pentru Imigrări al Judeţului Bacău au asigurat managementul şederii şi rezidenţei pe teritoriul României, pentru 2583 de persoane, din state terţe și europene. Au fost emise aproximativ 1.500 de documente de ședere/rezidență și înregistrate peste 1.700 de cereri de eliberare a avizului de angajare sau detașare. În activitățile operative au fost depistaţi 34 de străini în situaţii ilegale, 5 au fost îndepărtați sub escortă, fiind emise 87 de documente administrative de părăsire a României și instituite 18 măsuri de interdicție a intrării. Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 141 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 21.400 lei.

Astfel, în ceea ce privește șederea/rezidența pe teritoriul României, în anul 2023, poliţiştii din cadrul Serviciului pentru Imigrări al Judeţului Bacău, au asigurat managementul şederii pentru 2.583 de persoane, dintre care 1.881 din state terţe, cei mai mulţi din R.P. Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Republica Moldova, India, Nepal, Turcia, China, Siria, Vietnam şi pentru 702 cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/Confederația Elvețiană, majoritatea din Italia, Germania, Spania, Franța și Grecia.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE) studii, angajare în muncă sau stabilirea permanentă a domiciliului pe teritoriul ţării noastre.

În ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite 43 de invitaţii, 12 cereri de admisie în scopul reîntregirii familiei și 1.735 cereri de avize de angajare/detașare depuse pentru încadrarea în muncă/detașarea cetățenilor străini. 

Ca urmare a aprobării dreptului de şedere au fost emise 1.333 de permise de şedere temporară, 32 de permise de şedere pe termen lung pentru cetățeni din state terțe și eliberate 119 certificate de înregistrare şi cărți de rezidenţă permanentă pentru cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/Confederaţiei Elveţiene.

Pe linia combaterii şederii ilegale, în perioada de referinţă, au fost organizate 60 de acţiuni şi controale cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi 34 destrăini în ședere ilegală. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 87 de decizii de returnare prin care s-a stabilit obligaţia de returnare și termenul pentru plecare voluntară de pe teritoriul României și instituite 18 măsuri de interdicție a intrării, iar celorlalți le-a fost reglementat dreptul de ședere. De asemenea, 5 străini au fost îndepărtați sub escortă de pe teritoriul național.

Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 141 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 21.400 lei, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene/SEE/CH şi O.G 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate sunt acţiunile prioritare ale poliţiştilor de imigrări, care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

SERVICIULUI PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI BACĂU

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut