Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

REPERE DIN ACTIVATEA OPERATIVĂ A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN BACĂU, ÎN ANUL 2021

25 ianuarie 2022

În cursul anului 2021, poliţiştii Serviciului pentru Imigrări al judeţului Bacău au asigurat managementul şederii şi rezidenţei pe teritoriul României pentru 1.818 de persoane, din state terţe și europene. Au fost emise aproximativ 770 de documente de ședere și înregistrate peste 900 de cereri de eliberare a avizului de angajare sau detașare. În activitățiile operative au fost depistaţi 22 de străini în situaţii ilegale, 5 au fost îndepărtați sub escortă, emise 48 documente administrative de părăsire a României și instituite 3 consemne de nepermiterea intrării în țara noastră.Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 22 sancţiuni contravenţionale în valoare de 15.200 lei.

Activitatea polițiștilor Serviciului pentru Imigrări al județului Bacău s-a desfășurat, pe parcursul anului 2021, în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare pe linie de migrație și luând în considerare dispozițiile legale, recomandările și măsurile emise de prevenire și limitare a răspândirii infectării cu coronavirus (COVID-19).

Astfel, în ceea ce privește șederea/rezidența pe teritoriul României, în anul 2021, poliţiştii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări al judeţului Bacău, au asigurat managementul şederii pentru 1818de persoane, dintre care 1134 din state terţe, cei mai mulţi din Republica Moldova, Turcia, China, Siria, Vietnam, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal şi pentru 684 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/Confederația Elvețiană, majoritatea din Italia, Germania și Grecia.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE) studii, angajare în muncă sau stabilirea permanentă a domiciliului pe teritoriul ţării noastre.

În ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite 41 de invitaţii, 4 cereri de admisie în scopul reîntregirii familiei și 927 cereri de avize de angajare/detasare depuse pentru încadrarea în muncă/detașarea cetățenilor străini. 

Ca urmare a aprobării dreptului de şedere au fost emise 536 permise de şedere temporară, 44 permise de şedere pe termen lung pentru cetățeni din state terțe și eliberate 183 de certificate de înregistrare şi cărți de rezidenţă permanentă pentru cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/Confederaţiei Elveţiene.

Pe linia combaterii şederii ilegale, în perioada de referinţă, au fost organizate 22 de acţiuni şi controale cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi 22 străini în ședere ilegală. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 47 decizii de returnare prin care s-a stabilit obligaţia de returnare și termenul pentru plecare voluntară de pe teritoriul României, o comunicare de părăsire a teritoriului și instituite 3 măsuri de nepermiterea intrării în România iar celorlalți le-a fost reglementat dreptul de ședere. De asemenea, 5 persoane au fost escortate la Centrul de Cazare a Străinilor luați în Custodie Publică Otopeni în vederea îndepărtarii sub escortă de pe teritoriul național.

Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 22 desancţiuni contravenţionale, în valoare de 15200 lei, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G.194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, O.U.G. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene/SEE/CH şi O.G 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate sunt acţiunile prioritare ale poliţiştilor de imigrări, care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

SERVICIULUI PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI BACĂU

ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut