Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

PROMOVAREA REZULTATELOR OBȚINUTE. COOPERAREA CU AUTORITĂŢILE ROMÂNE RELEVANTE CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL COMBATERII IMIGRAŢIEI ILEGALE ŞI RETURNĂRII

14 iunie 2019

Activitățile derulate și rezultatele obținute în cadrul proiectului european „Cooperarea cu autorităţile române relevante cu atribuţii în domeniul combaterii imigraţiei ilegale şi returnării ”, finanţat prin Programul Naţional aferent Fondului pentru Azil, Migraţie şi Integrare au fost prezentate, astăzi, în cadrul unei conferința de închidere.Timp de trei ani, 600 de polițiști și jandarmi din structuri MAI, cu responsabilități în domeniul migrației, au beneficiat de 30 de sesiuni de instruire comune în domeniul de incidență. De asemenea, au fost organizate un workshop și 2 vizite de studiu în Ungaria și Belgia.

Azi, 14 iunie a.c., Inspectoratul General pentru Imigrări  a organizat, la București, în calitate de beneficiar, conferința de închidere a proiectului european „Cooperarea cu autorităţile române relevante cu atribuţii în domeniul combaterii imigraţiei ilegale şi returnării ”, finanţat prin Programul Naţional aferent Fondului pentru Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI). Proiectul în valoare de 839.753,00 lei, s-a derulat în perioada iunie 2016 – iunie 2019.

Cu această ocazie, reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări au prezentat activitățile derulate și rezultatele obținute cu sprijinul structurilor colaboratoare, Inspectoratul General al Poliției Române (I.G.P.R.), Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române (I.G.P.F.) și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (I.G.J.R.), pe parcursul celor trei ani de implementare.

Având în vedere obligațiile asumate de România prin documentele internaționale la care este parte, contextul regional şi naţional cu privire la fluxurile migratorii, precum și faptul că țara noastră apără a doua graniță externă a Uniunii Europene ca întindere, autoritățile române au permanent în atenție instruirea personalului instituțiilor care, prin natura atribuțiilor conferite de lege, pot intra în legătură directă cu cetăţenii statelor terţe, cu privire la regimul juridic aplicabil acestora și procedurile de urmat în cazul depistării unor străini aflați în ședere ilegală etc.

Mai mult decât atât, odată cu aplicarea în totalitate a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, autoritățile române vor trebui să gestioneze eficient provocările generate de fenomenul migrației la nivelul statelor membre, în ceea ce privește controlul migrației în teritoriul național și al returnării cetățenilor străini depistați în situații ilegale, precum și să asigure continuitatea schimbului de experiență și bune practici cu autoritățile similare din alte state membre.

Proiectul a vizat dezvoltarea cunoștințelor și deprinderilor pentru 600 de lucrători din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, Poliției Române, Poliției de Frontieră Române și Jandarmeriei Române.

Astfel, au fost organizate 30 de sesiuni de instruire comune în domeniul de incidență, un workshop și 2 vizite de studiu în Ungaria și Belgia.

Procesul de instruire a condus la îmbunătățirea cunoașterii și respectării drepturilor fundamentale ale imigranţilor în procesul de implementare a măsurilor de depistare în vederea returnării, inclusiv pentru categoriile vulnerabile.

La eveniment au participat reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, membri ai organizațiilor internaționale și neguvernamentale relevante pentru domeniul migrației.

Activităţile desfăşurate vor conduce la eficientizarea acțiunilor de depistare a imigranţilor ilegali în vederea returnării acestora, contribuind astfel la reducerea migrației ilegale pe teritoriul României.

BIROUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

PESTE 100 DE STRĂINI DEPISTAȚI ÎN SITUAȚII ILEGALE, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ, DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut