Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

POSTURI VACANTE MEDICI ȘI PSIHOLOG

19 noiembrie 2019

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează concursuri pentru ocuparea a 3  posturi vacante de medici și a unui post de psiholog,  prin încadrare directă ca ofițeri de poliție.

Astfel, începând cu data de 18 noiembrie a.c., a fost demarată procedura de ocupare a celor 4 funcții vacante de ofițeri de poliție.

Posturile propuse sunt distribuite în cadrul Centrelor Regionale de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil din Maramureș, Rădăuți și Galați, precum și în cadrul Centrului de Custodie Publică Arad.

Documentele necesare înscrierii vor fi depuse personal la sediul Inspectoratul General pentru Imigrări – Serviciul Resurse Umane din str. Lt. col. Marinescu Constantin, nr. 15A, sector 5, Bucureşti, iar la concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului.

Anunțurile de recrutare pot fi accesate pe site-ul oficial al Inspectoratului General pentru Imigrări la adresa http://igi.mai.gov.ro/ro,  secțiunea “Carieră” și la avizierul instituției. Tot aici puteți găsi detalii despre depunerea cererilor și perioada de înscriere.

Informații suplimentare privind modalitățile de înscriere și participare la concurs, condițiile de recrutare, probele de examen, criteriile de departajare și alte date importante pentru desfășurarea în bune condiții a recrutării și încadrării candidaților pot fi obținute de la structura de resurse umane a Inspectoratului General pentru Imigrări la numărul de telefon 021/4107513 și interiorul prevăzut în anunț.

Posturile au fost alocate în urma unei analize privind necesitățile operative și de suport, de la nivelul structurilor centrale și teritoriale. Totodată, s-a avut în vedere obiectivul de creştere a gradului de siguranţă a cetăţeanului și a capacității de acțiune la nivelul structurilor teritoriale, prioritatea în combaterea migraţiei ilegale şi facilitarea accesului persoanelor la procedura de azil și programele de integrare.

BIROUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

INFORMARE PRIVIND PRELUNGIREA DREPTULUI DE ŞEDERE PENTRU DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE

Sari la conținut