Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN GIURGIU AU ASIGURAT MANAGEMENTUL ȘEDERII ȘI REZIDENȚEI PE TERITORIUL ROMÂNIEI PENTRU 2096 DE CETĂȚENI STRĂINI ȘI EUROPENI, ÎN ANUL 2021

9 februarie 2022

În cursul anului 2021, polițiștii Biroului pentru Imigrări al județului Giurgiu au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 2096 de persoane, dintre care 1779 din state terțe și 317 din Uniunea Europeană/SEE/CH. Au fost acordate 912 avize de angajare pentru lucrători permanenţi. De asemenea, au fost emise 29 decizii de returnare, a fost revocată viza pentru 28 persoane și revocat/anulat dreptul de şedere pentru 3 persoane. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 12 sancțiuni contravenționale în valoare de 243.300 de lei.

Activitatea polițiștilor din cadrul Biroului pentru Imigrări al județului Giurgiu s-a desfășurat pe parcursul anului 2021 în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare pe linie de migrație și luând în considerare dispozițiile legale, recomandările și măsurile emise de prevenire şi limitare a răspândirii infectării cu coronavirus (COVID-19).

Astfel, în ceea ce privește șederea/rezidența pe teritoriul României, în anul 2021, polițiștii din cadrul Biroului pentru Imigrări al județului Giurgiu au asigurat managementul șederii, pe raza județului, pentru 2096 persoane, dintre care 1779 din state terțe, cei mai mulți din Nepal, Sri Lanka și Turcia și 317 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Bulgaria, Italia și Grecia.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt conexe angajării în muncă, dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE) sau stabilirii domiciliului pe teritoriul ţării noastre.

În ceea ce priveşte admisia în România, au fost soluţionate 13 cereri de invitație a unor cetățeni străini din Liban, Maroc, Egipt precum și 13 cereri pentru reîntregirea familiei.

În aceeași perioadă, au fost înregistrate 1138de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, mai mult cu peste 400% față de anul precedent, și au fost emise 912 avize pentru lucrători permanenţi.

De asemenea, au fost soluţionate 600 de cereri de reglementare a  dreptului de ședere, au fost emise 569 depermise de ședere temporară și 17 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 52de certificate de înregistrare pentru cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH și 4 cărți de rezidență permanentă.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 38de acțiuni și controale pe linia combaterii șederii ilegale, în cooperare cu instituțiile care au atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 10 străini în ședere ilegală.

Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea/prelungirea dreptului de şedere,au fost emise 29 decizii de returnare prin care s-a stabilit obligația şi termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, a fost dispusă măsura luării în custodie publică pentru 7, iar o persoană a fost returnată sub escortă. Totodată, a fost revocată viza pentru 28 de persoane și revocat/anulat dreptul de şedere pentru 3 cetățeni străini.

Totodată, a fost dispusă măsura nepermiterii intrării pe teritoriul României pe o perioadă de 5 ani împotriva a 661 străini intrați ilegal în țară, ale căror cereri de acordare a unei forme de protecție în România au fost respinse.

În perioada de referință, polițiștii de imigrări au aplicat 12 sancțiuni contravenționale în valoare de  243.300 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, șiOG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI GIURGIU

ULTIMA
ORĂ

ÎN PRIMUL TRIMESTRU AL ACESTUI AN, POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU INTRODUS ÎN CENTRELE DE CUSTODIE PUBLICĂ APROXIMATIV 280 DE STRĂINI

Sari la conținut