Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN BOTOȘANI AU LEGITIMAT 16 STRĂINI ÎN CADRUL UNEI ACȚIUNI, ÎN COOPERARE CU POLIȚIȘTI DIN CADRUL INSPECTORATULUI JUDEȚEAN DE POLIȚIE BOTOȘANI

11 decembrie 2023

Trei societăți comerciale din municipiul Botoșani au fost verificate ieri de polițiștii de imigrări, în cooperare cu polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani. 16 străini au fost legitimați.

La data de 7 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului pentru Imigrări al Județului Botoșani, în cooperare cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – Serviciul de Ordine Publică au desfășurat, în municipiul Botoșani, o acțiune pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale.

Au fost verificate trei societăți comerciale, dintre care două au ca domeniu de activitate Restaurante, iar una Hoteluri și alte activități de cazare.

În acest context au fost legitimați 16 străini, toți bărbați, cu vârste cuprinse între 24 și 37 de ani. Dintre persoanele legitimate, nouă sunt din Bangladesh, cinci sunt din  Nepal, iar două din Sri Lanka.

Din verificări a reieșit că persoanele în cauză au intrat legal în România, în scop de angajare în muncă, iar în urma verificărilor nu au fost constatate încălcări ale legislației în domeniu.

Străinilor le-au fost reamintite prevederile O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, respectiv drepturile și obligațiile pe care le au pe teritoriul României, dar și riscurile și consecințele la care se expun  în cazul în care intenționează să părăsească ilegal teritoriul României.

În conformitate cu articolul 3 din actul normativ mai sus menționat, străinii au următoarele drepturi:  

 • Străinii care locuiesc legal în România se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi, precum şi de drepturile prevăzute în tratatele internaţionale la care România este parte.
 • Străinii aflaţi legal în România se pot deplasa liber şi îşi pot stabili reşedinţa sau, după caz, domiciliul oriunde pe teritoriul României.
 • Străinii care locuiesc legal în România şi părăsesc temporar teritoriul statului român au dreptul de a reintra pe toată durata valabilităţii permisului de şedere.
 • Pot beneficia de măsuri de protecţie socială din partea statului, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, numai străinii cu reşedinţa sau domiciliul în România.
 • Străinii cărora li s-a eliberat un document de către Oficiul Român pentru Imigrări au dreptul de a verifica datele personale înscrise în acesta şi, când este cazul, să solicite corectarea sau eliminarea unor date care nu corespund realităţii.
 • Străinii cuprinşi în învăţământul de toate gradele au acces, fără restricţii, la activităţile şcolare şi de instruire în societate.

De asemenea, în conformitate cu articolul 4 din același act normativ, străinii au și obligații:

 • Pe timpul şederii în România străinii sunt obligaţi să respecte legislaţia română.
 • Străinii nu pot organiza pe teritoriul României partide politice ori alte organizaţii sau grupări similare acestora şi nici nu pot face parte din acestea, nu pot ocupa funcţii şi demnităţi publice şi nu pot iniţia, organiza sau participa la manifestaţii ori întruniri care aduc atingere ordinii publice sau securităţii naţionale.
 • Străinii aflaţi pe teritoriul României sunt obligaţi să respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra şi, după caz, de a rămâne pe teritoriul României, să nu rămână pe teritoriul României peste perioada pentru care li s-a aprobat şederea, precum şi să depună toate diligenţele necesare pentru a ieşi din România până la expirarea acestei perioade.
 • Străinii care intră pe teritoriul statului român sau care ies de pe acesta au obligaţia de a se supune controlului pentru trecerea frontierei de stat, potrivit legii.
 • Străinii aflaţi pe teritoriul României au obligaţia de a se supune, în condiţiile legii, controlului organelor de poliţie şi al celorlalte autorităţi publice competente în acest sens.
 • Străinii au obligaţia de a se supune amprentării şi fotografierii, în situaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut