Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

PESTE 700 DE STRĂINI DEPISTAȚI ÎN SITUAȚII ILEGALE DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI

8 decembrie 2022

Peste 3.700 de activități specifice de control au fost desfășurate de polițiștii de imigrări, la nivel național, în luna noiembrie, pentru prevenirea și combaterea șederii ilegale și a muncii nedeclarate a străinilor pe teritoriul României. Au fost depistați în situații ilegale peste 700 de străini, aproximativ 500 de decizii de returnare au fost emise și 75 de persoane au fost îndepărtate sub escortă.

Controlul permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate, asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil rămân activitățile prioritare ale poliţiştilor de imigrări, care contribuie la creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului.

În perioada 1 – 30 noiembrie a.c., poliţiştii de imigrări au organizat, la nivel naţional, 3.742 de activități specifice de control pe linia prevenirii şi combaterii şederii ilegale şi a muncii nedeclarate a străinilor, cu efective proprii şi în colaborare cu structuri cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, precum şi cu specialişti din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă.

În cadrul activităţilor desfăşurate au fost depistaţi 722 de străini în situații ilegale.

Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 1.724 de sancţiuni contravenţionale, străinilor şi angajatorilor, pentru nerespectarea prevederilor legale privind regimul juridic al străinilor şi angajarea în muncă a acestora.

Totodată, în perioada de referință, pentru 485 de persoane au fost emise decizii de returnare, cu termen de plecare voluntară de pe teritoriul României, iar 75 de persoane au fost îndepărtate sub escortă.

Acțiunile polițiștilor vor continua și în perioada următoare.

Exemple:

La data de 5 noiembrie a.c., poliţiştii Serviciului pentru Imigrări al Județului Arad, în cooperare cu polițiștii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad au organizat o acțiune pe raza de competență, pe linia prevenirii şi combaterii şederii ilegale a străinilor în țara noastră.

În cadrul activităţilor desfăşurate au fost depistaţi în situații ilegale 12 străini, cu vârste cuprinse între 25 și 44 de ani, șase din India și șase din Pakistan.

Din verificări a reieșit că aceștia au intrat legal în România, în scop de muncă, însă la expirarea dreptului de ședere nu au părăsit teritoriul ţării noastre şi nici nu au întreprins demersuri pentru prelungirea acestuia.

Pe numele persoanelor în cauză au fost emise decizii de returnare cu termen de plecare voluntară de 15 zile, iar în șapte cazuri, la ieșirea din țară va fi instituită măsura interzicerii intrării în România, pentru o perioadă de 6 luni, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 194/2002, privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

*

La data de 25 noiembrie a.c., polițiștii de imigrări au desfășurat o acțiune la trei unități de cazare, din municipiul București, pe linia prevenirii și combaterii șederii ilegale a străinilor pe teritoriul țării noastre.

Au fost legitimate 495 de persoane, dintre care 160 din Sri Lanka, 159 din Nepal, 87 din Turcia, 56 din India, 19 din Bangladesh, 7 din Indonezia, 4 din Pakistan, 2 din Republica Moldova și una din Turkmenistan.

Pentru abaterile constatate au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale(pentru nerespectarea obligației de a declara schimbarea reședinței).

25 de persoane au fost conduse pentru verificări la sediul Direcției pentru Imigrări a Municipiului București.

Ca urmare a verificărilor efectuate, pe numele a 23 de persoane au fost emise decizii de returnare cu termen de plecare voluntară de 15 zile de pe teritoriul țării noastre, respectiv 20 din Nepal, 2 din Turcia și 1 din Sri Lanka.

Dintre acestea, în 11 cazuri, la ieșirea din țară va fi instituită măsura interzicerii intrării în România pentru o perioadă de 3 luni.

Toate acestea au fost sancționate contravențional cu avertisment în conformitate cu prevederile OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Un alt bărbat din Nepal aflat în ședere ilegală, a fost luat în custodie publică până la îndepărtarea de pe teritoriul României. 

Tot în cadrul verificărilor, a fost depistat și un bărbat din Turcia, pe numele căruia polițiștii de imigrări au emis o comunicare de părăsire a teritoriului României în termen de 3 zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

Cadru legislativ

În conformitate cu prevederile OUG nr. 194/2002, privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, străinii care locuiesc legal în România se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi, precum şi de drepturile prevăzute în tratatele internaţionale la care România este parte.

Străinii aflaţi legal în România se pot deplasa liber şi îşi pot stabili reşedinţa sau, după caz, domiciliul oriunde pe teritoriul României.

Străinii care locuiesc legal în România şi părăsesc temporar teritoriul statului român au dreptul de a reintra pe toată durata valabilităţii permisului de şedere.

Pot beneficia de măsuri de protecţie socială din partea statului, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, numai străinii cu reşedinţa sau domiciliul în România.

Străinii cărora li s-a eliberat un document de către Oficiul Român pentru Imigrări au dreptul de a verifica datele personale înscrise în acesta şi, când este cazul, să solicite corectarea sau eliminarea unor date care nu corespund realităţii.

De asemenea, pe timpul şederii în România străinii sunt obligaţi să respecte legislaţia română.

Străinii nu pot organiza pe teritoriul României partide politice ori alte organizaţii sau grupări similare acestora şi nici nu pot face parte din acestea, nu pot ocupa funcţii şi demnităţi publice şi nu pot iniţia, organiza sau participa la manifestaţii ori întruniri care aduc atingere ordinii publice sau securităţii naţionale.

Totodată, străinii aflaţi pe teritoriul României sunt obligaţi să respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra şi, după caz, de a rămâne pe teritoriul României, să nu rămână pe teritoriul României peste perioada pentru care li s-a aprobat şederea, precum şi să depună toate diligenţele necesare pentru a ieşi din România până la expirarea acestei perioade.

Străinii care intră pe teritoriul statului român sau care ies de pe acesta au obligaţia de a se supune controlului pentru trecerea frontierei de stat, potrivit legii.

Străinii aflaţi pe teritoriul României au obligaţia de a se supune, în condiţiile legii, controlului organelor de poliţie şi al celorlalte autorităţi publice competente în acest sens.

Informații suplimentare în acest domeniu, precum și informații despre măsura returnării, a îndepărtării sub escortă, ori aspecte din acest domeniu legislativ găsiți aici: https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2022/11/ORDONANTA-DE-URGENTA-nr.-194-din-12-decembrie-2002.pdf

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

PESTE 100 DE STRĂINI DEPISTAȚI ÎN SITUAȚII ILEGALE, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ, DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut