Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

PESTE 4.000 DE CERERI DE AZIL, ÎNREGISTRATE LA NIVELUL CENTRULUI REGIONAL DE PROCEDURI ȘI CAZARE A SOLICITANȚILOR DE AZIL RĂDĂUȚI, ÎN ANUL 2022

27 ianuarie 2023

Peste 4.000 de cereri de azil au fost gestionate în anul 2022 de polițiștii de imigrări din cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Rădăuți. 3.995 au fost soluționate în etapa administrativă, iar în 119 cazuri a fost acordată o formă de protecție din partea statului român. 107 persoane au fost incluse în programele de integrare.

 În anul 2022, polițiștii de imigrări, au gestionat procesele de înregistrare și soluționare a cererilor depuse de străini pentru acordarea protecției din partea statului român și au derulat programe de integrare în societatea românească pentru beneficiarii unei forme de protecție.

Competența teritorială a centrului se întinde pe raza a patru județe, respectiv Suceava, Botoșani, Iași și Neamț.

În perioada de referință au fost procesate 4.008 cereri de azil, peste1.350 de persoaneau fost cazate în cadrul C.R.P.C.S.A. Rădăuți.

A fost asigurat accesul neîngrădit la procedura de azil și respectat principiul nereturnării, iar toate persoanele care au primit protecție internațională, precum și solicitanții de azil au beneficiat de documente de identitate și, după caz, de documente de călătorie.

Un moment important în activitatea structurii l-a constituit adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare. Pentru punerea în aplicare a Deciziei, a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 367 din 18 martie 2022 privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, la Centrul Rădăuți fiind eliberate peste 3.086 de permise de ședere în anul 2022.

Referitor la țara de origine, străinii care au solicitat acordarea unei forme de protecție din partea statului român, provin din state precum Ucraina, Siria, Irak, Afganistan și Turkmenistan.

De asemenea, pe linia reunificării familiei au fost soluţionate 56 de cereri privind reîntregirea familiei.

Din totalul persoanelor care au dobândit o formă de protecție, în perioada de referință, 107 au optat pentru programele de integrare derulate sub coordonarea Inspectoratului General pentru Imigrări.

Pe linia procedurii de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererilor de azil depuse de solicitanții de protecție internațională, au fost transmise 38 de cereri către alte state membre UE.

Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil, procesarea cererilor de azil în mod eficient în conformitate cu standardele legale naționale și internaționale, creșterea capacității actorilor relevanți în susținerea procesului de integrare socială a străinilor, precum și implementarea mecanismului de asigurare a solidarității între statele membre, în cazul unor afluxuri de persoane aflate în nevoiea de protecție, rămân acțiunile noastre prioritare.

CENTRUL REGIONAL DE PROCEDURI ȘI CAZARE A SOLICITANȚILOR DE AZIL RĂDĂUȚI

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut