În cursul anului 2019, polițiștii din cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Rădăuți au gestionat procesarea a peste 373 de cereri de azil și au soluționat  272 de cereri în etapă administrativă, iar în 92 de cazuri a fost acordată o formă de protecție din partea statului român. De asemenea, 90 de persoane au fost incluse în programele de integrare.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Rădăuți, în cursul anului 2019, au gestionat procesele de înregistrare și solutionare a cererilor depuse de străini pentru acordarea protecției din partea statului român și au derulat programe de integrare în societatea românească pentru beneficiarii unei forme de protecție.

Competența teritorială a centrului se întinde pe raza a patru județe, respectiv Suceava, Botoșani, Iași și Neamț.

Astfel, în perioada de referință au fost procesate 373 de cereri de azil, peste 217  persoane au fost cazate în cadrul  C.R.P.C.S.A. Rădăuți.

A fost asigurat accesul neîngrădit la procedura de azil și respectat principiul nereturnării, iar toate persoanele care au primit protecție internațională, precum și solicitanții de azil au beneficiat de documente de identitate și, după caz, de documente de călătorie.

Referitor la țara de origine, străinii care au solicitat acordarea unei forme de protecție din partea statului român, provin din state precum Irak, Iran, Siria, Pakistan, Afganistan și Bangladesh

Totodată, pe linia reunificării familiei au fost soluţionate 7 cereri de reunificarea familiei.

Din totalul persoanelor care au dobândit o formă de protecție, în perioada de referință, 90 au optat pentru  programele de integrare derulate sub coordonarea Inspectoratului General pentru Imigrări.

Pe linia procedurii de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererilor de azil depuse de solicitanții de protecție internațională, au fost transmise 22 cereri către alte state membre UE.

Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil, procesarea cererilor de azil în mod eficient în conformitate cu standardele legale naționale și internaționale, creșterea capacității actorilor relevanți în susținerea procesului de integrare socială a străinilor, precum și implementarea mecanismului de asigurare a solidarității între statele membre, în cazul unor afluxuri de persoane aflate în nevoie de protecție, rămân acțiunile noastre prioritare.

CENTRUL REGIONAL DE PROCEDURI ȘI CAZARE A SOLICTANȚILOR DE AZIL RĂDĂUȚI