Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

PESTE 323 DE CERERI DE AZIL, ÎNREGISTRATE LA NIVELUL CENTRULUI REGIONAL DE PROCEDURI ȘI CAZARE A SOLICITANȚILOR DE AZIL GIURGIU, ÎN ANUL 2018

14 ianuarie 2019

În cursul anului 2018, polițiștii din cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Giurgiu au gestionat procesarea a peste 323 de cereri de azil și au soluționat peste 254 de cereri în etapă administrativă, iar în 46 de cazuri a fost acordată o formă de protecție din partea statului român.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Giurgiu, în cursul anului 2018, au gestionat procesele de înregistrare și solutionare a cererilor depuse de străini pentru acordarea protecției din partea statului român și au derulat programe de integrare în societatea românească pentru beneficiarii unei forme de protecție.

 Competența teritorială a centrului se întinde pe raza a șase județe, respectiv Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, Călăraşi și Ialomiţa.

Astfel, în perioada de referință au fost depuse 323 de cereri de azil, ca urmare a trecerilor frauduloase a frontierelor, cu preponderență în zona de sud a țării. Peste 228 de persoane au fost transferate și cazate în C.R.P.C.S.A.Giurgiu, ca urmare a celor 21 de transferuri de la C.R.P.C.S.A.Timişoara şi de la Sectoarele Poliţiei de Frontieră de pe raza de competenţă.

A fost asigurat accesul neîngrădit la procedura de azil și respectat principiul nereturnării, iar toate persoanele care au primit protecție internațională, precum și solicitanții de azil au beneficiat de documente de identitate și, după caz, de documente de călătorie.

Referitor la țara de origine, străinii care au solicitat acordarea unei forme de protecție din partea statului român, provin din state precum Irak, Siria, Pakistan și Afganistan.

Totodată, în ceea ce privește accesul la o nouă procedură de azil, au fost înregistrate 20 de cereri,iar pe linia reunificării familiei au fost soluţionate pozitiv 15 cereri de reunificarea familiei şi au fost respinse 4 astfel de cereri.

Din totalul persoanelor care au dobândit o formă de protecție, în perioada de referință, 44 au optat pentru  programele de integrare derulate sub coordonarea Inspectoratului General pentru Imigrări.

Pe linia procedurii de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererilor de azil depuse de solicitanții de protecție internațională, au fost transmise 49  cereri către alte state membre UE.

Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil, procesarea cererilor de azil în mod eficient în conformitate cu standardele legale naționale și internaționale, creșterea capacității actorilor relevanți în susținerea procesului de integrare socială a străinilor, precum și implementarea mecanismului de asigurare a solidarității între statele membre, în cazul unor afluxuri de persoane aflate în nevoie de protecție, rămân acțiunile noastre prioritare.

CENTRUL REGIONAL DE PROCEDURI ȘI CAZARE A SOLICTANȚILOR DE AZIL GIURGIU

ULTIMA
ORĂ

INFORMARE PRIVIND PRELUNGIREA DREPTULUI DE ŞEDERE PENTRU DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE

Sari la conținut