Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

PESTE 1100 DE DOCUMENTE EMISE STRĂINILOR ȘI APROXIMATIV 1000 DE CERERI DE AVIZE DE ANGAJARE. 72 DE PERSOANE DEPISTATE ÎN SITUAȚII ILEGAL ȘI O CĂSĂTORIE DE CONVENIENȚĂ

28 ianuarie 2022

În cursul anului 2021, polițiștii Serviciului pentru Imigrări al județului Dolj au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 4149 de persoane, dintre care 2682 din state terțe și 1467 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. De asemenea, au fost înregistrate aproximativ 1000 de cereri de avize de angajare pentru lucrători permanenţi şi înalt calificați. Au fost depistați 72 de străini în situații ilegale, 1 căsătorie de conveniență și emise 61 de decizii de returnare. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 125 de sancțiuni contravenționale în valoare de 187750 de lei.

            Activitatea polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Imigrări al județului Dolj s-a desfășurat, pe parcursul anului 202, în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare pe linie de migrație și luând în considerare dispozițiile legale, recomandările și măsurile emise de prevenire şi limitare a răspândirii infectării cu coronavirus (COVID-19).

Astfel, polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări al județului Dolj au asigurat managementul șederii și rezidenței, pe raza județului, pentru 4149 de persoane, dintre care 2682 de străini din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova, Turcia, Siria, Iran, Iordania și 1467 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Spania și Franţa.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), educaţie, angajare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă, au fost primite 15 invitații, dintre care 10 au fost soluţionate, iar 5 se află în curs de soluționare. Acestea au fost depuse pentru străini din Iordania, Afganistan, Siria, Congo, Liban, Palestina și Yemen.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 859 de permise de ședere, dintre care 812 pentru ședere temporară și 47 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 273 de certificate de înregistrare și 19 cărți de rezidență permanentă. În perioada analizată, în urma verificărilor efectuate, lucrătorii Serviciului pentru Imigrări Dolj au depistat 1 căsătorie de conveniență, încheiată de un cetățean din Albania, care urmărea obținerea unui drept de ședere eludând legea, în vederea deplasării către state din Uniunea Europeană.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 985 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 556 avize de angajare pentru lucrători permanenţi şi înalt calificați.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 255 acțiuni,  controale și verificări în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 52 de străini în situații ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 61 de decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligația de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, 8 au solicitat o formă de protecție internațională, 3 au fost cazați în centrul de cazare, iar 2 au fost conduși sub escortă la frontieră.

Totodată, au fost aplicate 125 de sancțiuni contravenționale în valoare de 187750 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată., OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene și OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa http://igi.mai.gov.ro/

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI DOLJ

ULTIMA
ORĂ

INFORMARE PRIVIND PRELUNGIREA DREPTULUI DE ŞEDERE PENTRU DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE

Sari la conținut