Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

PESTE 1000 DE CERERI DE AZIL, ÎNREGISTRATE LA NIVELUL C.R.P.C.S.A. TIMIȘOARA, ÎN ANUL 2018

15 ianuarie 2019

 În cursul anului 2018, polițiștii din cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Timișoara au gestionat procesarea a peste 1000 de cereri de azil și au soluționat 622 de cereri în etapă administrativă, în 36 de cazuri fiind acordată o formă de protecție din partea statului român.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Galați, în cursul anului 2018, au gestionat procesele de înregistrare și soluționare a cererilor depuse de străini pentru acordarea protecției internaționale din partea statului român și au derulat programe de integrare în societatea românească pentru beneficiarii unei forme de protecție.

Competența teritorială a centrului se întinde pe raza a șase județe, respectiv Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara, Caraș-Severin și Mehedinți.

Astfel, în perioada de referință au fost depuse 1004 de cereri de azil, în scădere  față de anul trecut însă peste media anuală din ultimii 10 ani, ca urmare a trecerilor frauduloase a frontierelor, cu preponderență în zona de vest a țării. Peste 480 de persoane care au depus cereri de azil la C.R.P.C.S.A. Timișoara au fost transferate și cazate în celelalte centre din cadrul inspectoratului.

A fost asigurat accesul neîngrădit la procedura de azil și respectat principiul nereturnării, iar toate persoanele care au solicitat azil precum și cele care au primit protecție internațională au beneficiat de documente de identitate și, la solicitarea acestora, de documente de călătorie.     Referitor la țara de origine, majoritatea străinilor care au solicitat acordarea unei forme de protecție din partea statului român provin din state precum Siria, Irak, Iran și Afganistan.

Totodată, în ceea ce privește accesul la o nouă procedură de azil, au fost înregistrate 52 de cereri, în ușoară creștere față de anul 2017.

Analiza efectuată a reliefat faptul că, în cursul anului 2018, polițiștii din cadrul C.R.P.C.S.A. Timișoara au soluționat peste 600 de cereri de protecție internațională în etapă administrativă și, în 36 de cazuri, a fost acordată o formă de protecție. Astfel în cazul a 8 de străini a fost recunoscut statutul de refugiat și pentru 28 a fost acordată protecție subsidiară. Totodată, au fost emise 8  hotărâri prin care s-a constatat încetarea formei de protecție acordate.

Din totalul persoanelor care au dobândit o formă de protecție, în perioada de referință, 28 au urmat programele de integrare derulate sub coordonarea C.R.P.C.S.A. Timișoara.

Pe linia procedurii de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererilor de azil depuse de solicitanții de protecție internațională, au fost transmise 94 cereri către alte state membre ale Uniunii Europene.

Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil, procesarea cererilor de azil în mod eficient în conformitate cu standardele legale naționale și internaționale, creșterea capacității actorilor relevanți în susținerea procesului de integrare socială a străinilor, precum și implementarea mecanismului de asigurarea a solidarității între statele membre, în cazul unor afluxuri de persoane aflate în nevoie de protecție, rămân acțiunile noastre prioritare.

CENTRUL REGIONAL DE PROCEDURI ȘI CAZARE A SOLICITANȚILOR DE AZIL TIMIȘOARA

ULTIMA
ORĂ

ÎN ULTIMELE DOUĂ ZILE, 16 STRĂINI ÎMPOTRIVA CĂRORA AU FOST EMISE DECIZII DE RETURNARE DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI AU FOST ÎNDEPĂRTAȚI SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CADRUL CENTRELOR DE CAZARE A STRĂINILOR LUAȚI ÎN CUSTODIE PUBLICĂ ARAD ȘI OTOPENI

Sari la conținut