Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

PERMISUL UNIC / CARTEA ALBASTRĂ A UE

28 octombrie 2021

După intrarea în România trebuie să obțineți un permis unic sau Cartea albastră a U.E. Documentul atestă dreptul dumneavoastră de ședere în România și îl puteți obține de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care locuiți. Pentru obținerea permisului unic sau a Cărții albastre a UE veți depune personal o serie de documente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză. De asemenea, aveți posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Pentru prima prelungire a dreptului de ședere (obținerea primului permis unic sau Cartea albastră a UE) pentru angajare trebuie să prezentați următoarele documente:

– cerere;
– documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) în original și copie;
– dovada deținerii legale a spațiului de locuit în original și copie;
– contractul individual de muncă;
– print screen din registrul general de evidență a salariaților la secțiunea unde se regăsesc date despre contractul individual de muncă, semnat de către angajator ;
– salariul înscris;
– adeverinta medicală
– taxe.

Permisul unic se reînnoiește cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior. Pentru prelungirea ulterioară a dreptului de ședere (obținerea unui nou permis unic) trebuie să depuneți următoarele documente:

– cerere;
– documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) în original și copie;
– dovada deținerii legale a spațiului de locuit în original și copie;
– contractul individual de muncă;
– salariul înscris;
– adeverinţa medicala
– taxe.

Alte categorii de cetățeni străini, cărora li se prelungește dreptul de ședere

1. STRĂINI DETAŞAŢI:

a) cerere
b) documentul de trecere a frontierei (original şi copie);
c) decizia de detaşare tradusă şi legalizată;
d) dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original și copie);
e) dovada mijloacelor de întreţinere cel puțin la nivelul salariului mediu brut pe economie;
f) dovada asigurării sociale de sănătate;
g) adeverinţa medicală ;
h) taxe

2. STRĂINII ANGAJAȚI AI UNEI PERSOANE JURIDICE CU SEDIUL ÎNTR-UN STAT MEMBRU U.E. SAU S.E.E., DETAȘAȚI ÎN ROMÂNIA:

a) cerere
b) documentul de trecere a frontierei (original şi copie);
c) decizie de detaşare tradusă și legalizată;
d) copia contractului individual de muncă, înregistrat la autorităţile competente din statul membru respectiv, tradus şi legalizat;
e) copie permis de şedere din statul membru UE sau SEE;
f) dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original și copie);
g) dovada mijloacelor de întreţinere cel puțin la nivelul salariului minim brut pe economie;
h) dovada asigurării sociale de sănătate;
i) adeverinţa medicală;
j) taxe

3. ȘEFII DE REPREZENTANȚĂ

a) cerere;
b) autorizaţia de funcţionare;
c) dovada existenței raporturilor juridice între solicitant și reprezentanță;
d) dovada deținerii legale a spațiului pentru sediul social;
e) dovada mijloacelor de întreţinere;
f) adeverință medicală;
g) dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit;
h) dovada asigurării sociale de sănătate;
i) taxe

4. ȘEFII DE SUCURSALĂ/FILIALĂ

a) cerere;
b) certificatul constatator eliberat de O.N.R.C.;
c) dovada existenței raporturilor juridice între solicitant și reprezentanță;
d) dovada deținerii legale a spațiului pentru sediul social;
e) adeverinţa medicală;
f) dovada mijloacelor de intreţinere;
g) dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit;
h) dovada asigurării sociale de sănătate;
i) taxe

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de ședere pentru angajare/detașare va fi soluționată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazul în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluționare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Cererea de prelungire a dreptului de ședere formulată de posesorul Cărții albastre a UE obținută într-un alt stat membru se soluționează în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Prelungirea ulterioară a dreptului de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT se face cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

  • beneficiarul prestării de servicii a obţinut aviz de detaşare pentru lucrătorul ICT în cauză, în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României;
  • prezintă dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul câştigului salarial minim brut.

Dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT se prelungeşte pentru toată durata transferului în cadrul aceleiaşi companii, dar nu mai mult de 3 ani pentru cadrele de conducere şi specialişti şi de un an pentru angajaţii stagiari de la data intrării pe teritoriul României în acest scop.

Prelungirea ulterioară a dreptului de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT se acordă fără a depăşi în total 3 ani pentru cadrele de conducere şi specialişti şi un an pentru angajaţii stagiari de la data intrării pe teritoriul României în acest scop, în situaţia în care durata iniţială a transferului în cadrul aceleiaşi companii a fost prelungită, dacă străinul prezintă următoarele documente: copia actului prin care a fost prelungită detaşarea, tradus şi legalizat, din cuprinsul căruia să rezulte durata pentru care a fost prelungit transferul în cadrul aceleiaşi companii şi menţinerea celorlalte condiţii de detaşare, dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut.

În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea de prelungire a dreptului de şedere temporară în scop de muncă sunt necorespunzătoare, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile.Termenul inițial de soluționare a cererii, de 30 de zile, se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informațiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informațiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, solicitarea poate fi respinsă.

Dreptul de şedere temporară în scop de muncă se prelungeşte pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă, dar nu mai mult de un an.

Străinilor, lucrători înalt calificaţi, li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă plus 3 luni, dar nu mai mult de 2 ani.

Prelungirea ulterioară a dreptului de şedere temporară în scop de muncă se acordă şi pentru perioada în care străinul beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

Străinii care beneficiază de un drept de şedere pe teritoriul României pentru oricare dintre scopurile prevăzute de O.U.G. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă, în urma obținerii unui aviz de muncă, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere pentru angajarea în muncă.

ULTIMA
ORĂ

PESTE 100 DE STRĂINI DEPISTAȚI ÎN SITUAȚII ILEGALE, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ, DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut