Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

OBLIGAȚIILE CE LE REVIN TRANSPORTATORILOR PRIVIND ADUCEREA ÎN ROMÂNIA A STRĂINILOR

25 august 2023

În conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanța de Urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este interzisă aducerea în România de către companiile de transport aeriene, navale sau terestre a străinilor fără documente de trecere a frontierei, cu documente sau vize false ori falsificate ori ascunşi în mijloacele de transport sau care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislația în vigoare (art. 6 alin. 1 lit. a şi b: posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul român; posedă viză sau permis de şedere acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau, după caz, posedă orice autorizaţie care conferă titularului drept de tranzit ori de şedere pe teritoriul României în baza actelor normative ale Uniunii Europene, obligatorii şi aplicabile pentru România, dacă prin înţelegeri internaţionale nu s-a stabilit altfel).

În cazul nerespectării acestor prevederi, compania de transport respectivă este obligată să asigure transportul imediat al străinilor în cauză la locul de îmbarcare sau într-un alt loc pe care străinii îl acceptă şi unde sunt acceptaţi. Dacă acest lucru nu este posibil, transportatorul este obligat să asigure cheltuielile determinate de acordarea drepturilor prevăzute în prezentul act normativ (art. 9 alin. 4), precum şi cele de punere în executare a măsurii nepermiterii intrării în România. Aceste obligaţii sunt aplicabile şi companiilor de transport cu care sosesc în România străinii aflaţi în tranzit, dacă transportatorul care urmează să-i preia pentru a-i duce în ţara de destinaţie refuză să-i îmbarce sau dacă autorităţile statului de destinaţie nu permit intrarea străinilor şi îi returnează în România.

Informații suplimentare găsiți aici: https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2023/07/ORDONANTADEURGENTAnr.194din12decembrie2002.pdf

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

ÎN ULTIMELE DOUĂ ZILE, 16 STRĂINI ÎMPOTRIVA CĂRORA AU FOST EMISE DECIZII DE RETURNARE DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI AU FOST ÎNDEPĂRTAȚI SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CADRUL CENTRELOR DE CAZARE A STRĂINILOR LUAȚI ÎN CUSTODIE PUBLICĂ ARAD ȘI OTOPENI

Sari la conținut