Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

NOI MODIFICĂRI LEGISLATIVE PRIVIND DOCUMENTELE DE ȘEDERE ELIBERATE CETĂȚENILOR UNIUNII EUROPENE ȘI MEMBRILOR DE FAMILIE AI ACESTORA, PRECUM ȘI ÎN DOMENIUL STRĂINILOR

8 iunie 2022

Inspectoratul General pentru Imigrări informează că, în data de 06.06.2022, a fost publicată în Monitorul Oficial, Hotărârea Guvernului nr. 743/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor. Această hotărâre prevede obligația de preschimbare a documentelor, pentru membrii de familie ai cetățenilor Uniunii care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene, care îşi exercită dreptul de rezidenţă în România, până la data de 3 august 2023, în situația în care valabilitatea documentelor deținute depășește această dată.

În data de 06 iunie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 743/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor. Prin acest act normativ sunt reglementate categoriile de persoane cărora urmează să li se elibereze certificate de înregistrare, cărţi de rezidenţă sau cărţi de rezidenţă permanentă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului.

Noul act normativ prevede atât stabilirea formei și conținutului certificatului de înregistrare şi ale cărţii de rezidenţă permanentă care se eliberează cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, precum şi ale cărţii de rezidenţă şi ale cărţii de rezidenţă permanentă care se eliberează membrilor de familie ai acestora, cetăţeni ai unor state terţe, cât şi obligația de preschimbare a documentelor, pentru membrii de familie ai cetățenilor Uniunii care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene, care îşi exercită dreptul de rezidenţă în România, până la data de 3 august 2023, în situația în care valabilitatea documentelor deținute depășește această data.

De asemenea, actul normativ prevede şi posibilitatea de expediere a cărților de rezidență, prin servicii de curierat, la cerere, la domiciliul sau reședința din România a titularului, cu suportarea de către acesta a cheltuielilor de expediție, condițiile de prelevare a datelor biometrice în vederea emiterii cărților de rezidență, precum și elemente referitoare la stocarea și distrugerea acestora,  situațiile de anulare a documentelor în cazul dispunerii uneia dintre măsurile de restrângere a dreptului la liberă circulaţie pe teritoriul României prevăzute la art. 29 lit. a), c) și d) din OUG nr. 102/2005.

Totodată, sunt introduse elemente de securizare privind documentul temporar de identitate pentru solicitanții de azil, documentul temporar de ședere pentru străinii care solicită acces la o nouă procedură de azil și pentru documentul de tolerat, prin adaptarea, în mod corespunzător, a anexelor nr. 3-5 la HG nr. 898/2011, în scopul actualizării acestora la standardele de securitate/specificațiile tehnice conținute de Regulamentul (CE) nr.1030/2002 al Consiliului, cu modificările ulterioare, stabilirea formei și conținutului avizului de angajare și introducerea unor elemente de securizare, prin adaptarea corespunzătoare a anexei nr. 6 la HG nr. 898/2011.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut