Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

MODIFICAREA SALARIULUI MINIM BRUT ÎN PLATĂ

28 decembrie 2018

Salariul minim brut pe ţară, una dintre condiţiile care trebuie îndeplinită de străinii care solicită viză de lungă ședere pentru detașare pe teritoriul României sau  prelungirea dreptului de şedere temporară în anumite scopuri din domeniul migrației, a fost majorat de la 1900 la 2080 de lei, ca urmare a unor modificări legislative. Totodată, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se majorează de la 2080 la 2350 de lei lunar, pentru un program normal de lucru.

Astfel, în contextul noilor modificări prevăzute de HG nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, informăm că, începând cu data de 01 ianuarie 2019, câștigul salariul de bază minim brut pe ţară garantat este de 2080 de lei. Totodată, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se majorează de la 2080 la 2350 de lei lunar, pentru un program normal de lucru.

În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) din OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, ,,străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.”

Dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim brut pe țară este o condiție necesară la solicitarea de viză de lungă ședere pentru detașare în scopul desfășurării de activități lucrative pe teritoriul României, la prelungirea dreptului de ședere temporară pentru studii și pentru reîntregirea familiei, la acordarea dreptului de ședere permanentă, precum și în alte scopuri prevăzute de legislația în domeniul migrației.

***

Pentru reglementarea șederii pe teritoriul României, străinii pot consulta site-ul public http://igi.mai.gov.ro/ având totodată posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/, pentru reducerea timpului de așteptare la ghișeu și eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

PESTE 100 DE STRĂINI DEPISTAȚI ÎN SITUAȚII ILEGALE, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ, DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut