Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

MODIFICAREA FORMEI PERMISULUI DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

20 mai 2024

Începând cu data de 17 mai 2024 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 505/2024 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 367 din 18 martie 2022 privind stabilirea unor condiții de asigurare a protecției temporare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor, prin care s-a reglementat înregistrarea în cazul tuturor beneficiarilor de protecție temporară, a reședinței în România.

Pentru reședința în România dovedită, se vor menționa pe permisul de ședere toate detaliile prevăzute în documentul prezentat de beneficiarul protecției temporare, iar în cazul în care reședința în România nu este atestată prin documente justificative, fiind una declarată, se va înscrie pe document doar localitatea și județul, respectiv sectorul în cazul municipiului București, declarate de beneficiarul protecției temporare.

Menționăm că, în ceea ce privește documentele care pot fi depuse pentru a dovedi adresa în România, beneficiarii protecției temporare trebuie să prezinte unul dintre următoarele documente: titlu de proprietate, contract de locaţiune înregistrat la administraţia fiscală, contract de comodat încheiat în formă autentică sau orice alte acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ, care fac dovada dobândirii unor drepturi locative, similar modului în care se face dovada reședinței de către solicitanții de azil (art. 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1251/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare). De asemenea, dovada reședinței se face și cu declarația scrisă a conducătorului instituției de ocrotire, al centrului de servicii sociale sau al centrului educativ ori a persoanei abilitate de acesta, în cazul beneficiarilor protecției temporare care sunt internați sau primiți spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire, în centre de servicii sociale sau în centre educative care se află în administrarea autorităților publice locale.

Precizăm că permisele de ședere eliberate anterior actului normativ menționat mai sus își mențin valabilitatea pe perioada aplicării Deciziei (UE) 382/2022 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare, cu modificările ulterioare, iar în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârea Guvernului nr. 505/2024 beneficiarii protecției temporare pot solicita preschimbarea permisului.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

POLIȚIȘTII DE IMIGRARI AU FOST LA DATORIE ȘI ÎN ULTIMELE 48 DE ORE

Sari la conținut