Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

MEMBRII DE FAMILIE AI CETĂȚENILOR UE/SEE

2.A.Membrii de familie

 1. cerere tip;
 2. pașaportul (valabil) în original și copie;
 3. copia cărții de identitate/documentului de călătorie și copia documentului care atestă rezidența pe teritoriul național a cetățeanului Uniunii Europene;
 4. acte de stare civilă care atestă căsătoria sau, după caz, documentele care atestă legătura de rudenie cu rezidentul;
 5. dovada mijloacelor de întreţinere;
 6. dovada asigurării de sănătate;
 7. taxe

2.B.Parteneri și persoane aflate în întreținere

 1. cerere tip;
 2. pașaportul (valabil) în original și copie;
 3. copia cărții de identitate/documentului de călătorie și copia documentului care atestă rezidența pe teritoriul național a cetățeanului Uniunii Europene;
 4. documente care atestă aceste calități;
 5. dovada mijloacelor de intreținere;
 6. dovada asigurării de sănătate;
 7. taxe
Sari la conținut