Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Limitări și restrângeri

Dreptul de ședere temporară

În situațiile în care se constată că nu sunt îndeplinite condițiile de prelungire a dreptului de ședere temporară,

Împotriva refuzului eliberării permisului de ședere temporară se poate face acţiune la instanţa de contencios administrativ competentă.

Termenul în care beneficiarii Acordului de retragere trebuie să părăsească teritoriul României este de o lună de la data comunicării deciziei de refuz a eliberării permisului de ședere temporară, emisă de Inspectoratul General pentru Imigrări, cu excepția cazurilor în care se constată că aceștia trebuie să părăsească teritoriul României de îndată ori într-un termen mai scurt, în scopul evitării unui risc iminent şi grav la adresa securităţii naţionale.

Deciziile de refuz a eliberării permisului de ședere temporară, al căror termen de părăsire a teritoriului României nu a fost respectat și cele prin care se dispune părăsirea de îndată a teritoriului României se pun în executare prin escortarea persoanei în cauză până la frontieră sau până în țara de origine de către personalul specializat al Inspectoratului General pentru Imigrări.

Dacă escortarea străinilor în cauză nu se poate efectua în 24 de ore, Inspectoratul General pentru Imigrări poate solicita luarea în custodie publică a persoanei în cauză, aplicându-se în mod corespunzător prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la luarea în custodie publică şi, după caz, la tolerarea rămânerii pe teritoriul României.

Decizia de refuz a eliberării permisului de ședere temporară se comunică beneficiarului Acordului de retragere de către:

 • Inspectoratul General pentru Imigrări sau de formaţiunile sale teritoriale prin remiterea unui exemplar al acesteia, sub semnătură, atunci când persoana este prezentă pe teritoriul României, sau prin trimiterea prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa la care aceasta a declarat că locuieşte, atunci când persoana nu este prezentă.
 • Poliția de Frontieră Română, prin înmânarea unui exemplar al acesteia, sub semnătură, atunci când persoana se prezintă la frontieră cu scopul de a intra pe teritoriul României.

Dreptul de ședere temporară al cetățenilor britanici și  membrilor de familie încetează atunci când se constată că aceștia prezintă pericol pentru securitatea națională.

Decizia de încetare a dreptului de ședere temporară va conține:

 • prezentarea precisă şi completă a tuturor motivelor de fapt şi de drept care au stat la baza dispunerii unei astfel de măsuri, implicaţiile acesteia pentru dumneavoastră;
 • informaţii privind instanţa unde poate fi atacată decizia;
 • termenul de introducere a acţiunii şi termenul în care trebuie să părăsească țara.

Inspectoratul General pentru Imigrări anulează, prin decizie motivată, dreptul de ședere temporară în România, dacă ulterior obținerii acestuia se constată că:

 • la data prelungirii dreptului de ședere temporară, calitatea de beneficiar al Acordului de retragere, a fost dovedită prin folosirea de informaţii false, documente false sau falsificate ori prin alte mijloace ilegale;
 • dreptul de ședere temporară a fost obținut în baza unei căsătorii de convenienţă, constatată în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza unui parteneriat, dacă acesta a fost încheiat ori este declarat cu scopul de a beneficia de drept de ședere pe teritoriul României;
 • dreptul de rezidenţă, obținut în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost înregistrat în baza unui parteneriat încheiat ori declarat cu scopul de a beneficia de drept de ședere pe teritoriul României.

Permisul de ședere temporară se anulează la data luării deciziei şi se retrage cel mai târziu la data la care această aceasta este adusă la cunoştinţa persoanei în cauză.

Dreptul de ședere permanentă

Dreptul de ședere permanentă încetează în una dintre următoarele situații:

 • persoana prezintă pericol pentru securitatea națională;
 • persoana absentează de pe teritoriul României pe o perioadă mai mare de 5 ani consecutivi;
 • persoana formulează o cerere în acest sens.

În cazul ultimelor două situații, în termen de 30 de zile de la încetarea dreptului de ședere permanentă, beneficiarul Acordului de retragere poate solicita Inspectoratului General pentru Imigrări sau formațiunilor sale teritoriale acordarea dreptului de ședere temporară, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Inspectoratul General pentru Imigrări anulează, prin decizie motivată, dreptul de ședere permanentă, dacă ulterior recunoașterii acestuia se constată că:

 • la data obținerii acestui drept, calitatea de beneficiar art.50 TUE a fost dovedită prin folosirea de informaţii false, documente false sau falsificate ori prin alte mijloace ilegale;
 • dreptul de ședere temporară a fost obținut în baza unei căsătorii de convenienţă, constatate în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza unui parteneriat, dacă acesta a fost încheiat ori este declarat cu scopul de a beneficia de drept de ședere pe teritoriul României;
 • dreptul de rezidenţă, obținut în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost înregistrat în baza unui parteneriat încheiat ori declarat cu scopul de a beneficia de drept de ședere pe teritoriul României.

Permisul de ședere permanentă se anulează la data luării deciziei şi se retrage cel mai târziu la data la care această decizie este adusă la cunoştinţa persoanei în cauză.

ULTIMA
ORĂ

10 BĂRBAȚI DIN NEPAL AU FOST ÎNDEPĂRTAȚI SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CADRUL CENTRULUI DE CAZARE A STRĂINILOR LUAȚI ÎN CUSTODIE PUBLICĂ OTOPENI

Sari la conținut