Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Întrebări frecvente BREXIT

1. Dacă am deja o carte de rezidență permanentă, care este valabilă timp de 10 ani, trebuie să solicit un alt document de ședere sau acesta este suficient?

Da. Beneficiarilor art. 50 TUE care au obţinut dreptul de rezidenţă permanentă pe teritoriul României anterior Brexit, li se recunosc documentele eliberate de către Inspectoratul General pentru Imigrări, până la data de 31 decembrie 2021, inclusiv. În consecință, titularul cărții de rezidență permanentă trebuie să se adreseze formațiunii teritoriale de la locul domiciliului, în vederea eliberării unui nou document (permis de ședere permanentă).

 

2. Am intrat în România pe 1 ianuarie 2016, dar nu m-am înregistrat până pe 1 ianuarie 2017. La data de 1 ianuarie 2021 se împlinesc 5 ani de când mă aflu pe teritoriul României, dar sunt înregistrat doar de 4 ani, pot aplica pentru rezidență permanentă sau va trebui să solicit un permis de ședere temporară?

Dreptul de şedere permanentă se acordă, la cerere, persoanelor care, la data soluţionării cererii, sunt titulari ai unui drept de şedere temporară pe teritoriul României și îndeplinesc  cumulativ, condițiile art.13 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 204 din 23 noiembrie 2020. Una dintre condiții impuse de actul normativ este ca solicitantul să fi avut drept de şedere temporară pe teritoriul României în mod continuu în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii. În consecință, este nevoie să dovediți că ați locuit legal în România și între 1 ianuarie 2016 și 1 ianuarie 2017.

 

3. Când prelungim dreptul de ședere temporară ce documente de trecere a frontierei trebuie să prezentăm?

Cererea de prelungire a dreptului de şedere temporară, depusă la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări de la locul de reședință  al  beneficiarilor art. 50 TUE va fi însoţită de un document valabil de trecere a frontierei de stat.  Dreptul de şedere temporară în România al beneficiarilor art. 50 TUE se prelungeşte dacă aceștia posedă, pe lângă celelalte documente necesare, un pașaport valabil. Autoritățile române pot accepta cu titlu excepțional documente de călătorie expirate,  în cazul în care documentul a expirat după intrarea în România şi din motive independente de voinţa persoanei în cauză nu a putut fi prelungit.

 

4. Aș dori să aplic pentru noul statut în a doua parte a anului 2021 din cauza pandemiei. Există vreun considerent pe care trebuie să îl am în vedere în acest interval?

Beneficiarilor art. 50 TUE care au obţinut dreptul de rezidenţă permanentă pe teritoriul României sau care au fost înregistraţi pe teritoriul României anterior Brexit li se recunosc până la data de 31 decembrie 2021, inclusiv, documentele eliberate de către Inspectoratul General pentru Imigrări. Prin urmare, dacă sunteți titularul unui document eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, recunoașterea acestor documente trebuie avută în vedere până la data mai sus menționată.

 

5. Am solicitat rezidența permanentă într-unul dintre județe și doresc să știu ce documente vor fi solicitate.

Dacă ați obţinut până la data de 31 decembrie 2020 dreptul de rezidenţă permanentă pe teritoriul României, puteți solicita recunoaşterea în continuare a acestui drept. Este important ca solicitarea eliberăriinoului permisde şedere permanentă să fie făcută până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv.

Pentru a solicita permisul de ședere permanentă în calitate de beneficiar al art. 50TUE, aveți nevoie de:

Cererea de eliberare a permisului de şedere permanentă

documentul de trecere a frontierei de stat, în original şi în copie,

certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu sau de reşedinţă,

dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit la adresa la care este declară reşedinţa pe teritoriul României.

 

6. Nu am depus o cerere pentru noul statut, dar pașaportul meu va expira în 2021. Pot să aștept până la sfârșitul lunii decembrie a anului 2021 și să aplic pentru noul statut cu noul pașaport?

Da.

Dacă în prezent sunteți titularul unui certificat de înregistrare sau al unei cărți de rezidență, valabile, eliberate de  una dintre formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General  pentru Imigrări, aveți posibilitatea ca până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv să solicitați recunoașterea noului statut și respectiv eliberarea permisului de ședere temporară sau permanentă, după caz.

 

7. Cazierul judiciar este necesar când se aplică pentru cererile de ședere temporară?

Nu. Acest tip de document nu este necesar în cazul solicitării permisului de ședere temporară.

 

8. Dacă sunt deja rezident permanent și acum aplic pentru reședința permanentă în baza noului statut, care sunt documentele de care am nevoie pentru a aplica? Am nevoie de ”cazier”?

Cererea de eliberare a permisului de şedere permanentă va fi însoţită de următoarele documente: de documentul de trecere a frontierei de stat, în original şi în copie; certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu sau de reşedinţă; dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit la adresa la care este declarată reşedinţa pe teritoriul României.

Cererea de eliberare permisului de şedere permanentă trebuie depusă la formațiunea teritorială competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv.

 

9. Documentul meu de înregistrare are o adresă diferită, la care nu mai locuiesc, dar am totuși acces la ea. Întrucât adresa din certificat nu este adresa locuinței pe care o închiriez în prezent, aceasta va reprezenta o problemă?

Nu, nu reprezintă o problema din perspectiva aplicării pentru noul statut. Conform legii, aveți obligația informării formațiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări, în 30 de zile, în situația schimbării  adresei de reședință sau de domiciliu.

 

10. Cei care doresc să apliceulterior datei de 1 ianuarie 2021 pentru rezidența permanentă vor trebui să urmeze procedura pentru cetățeni non-UE?

Beneficiarii Acordului de retragere/ art. 50 TUE care fac dovada unei rezidențe legale și continue pe teritoriul RO în ultimii 5 ani, pot aplica pentru obținerea unui permis de ședere în baza Acordului și după data de 1 ianuarie 2021, până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2021, în baza OUG 204/2020.

În caz contrar, cererea eliberării unui permis de ședere permanentă va fi analizată în baza reglementărilor naționale, care sunt diferite pentru cetățenii terți, aparținând unui stat non-UE.

 

11. Menționați adeverința de salariu pentru cei care își schimbă certificatul temporar. Vă referiți la o adeverință de vechime care să ateste toate salariile și modificările din contract?

Adeverința de salariu eliberată de angajator este documentul prin care se face dovada mijloacelor de întreținere și atestă veniturile cetățeanului britanic.

Nu există un format unitar, este doar necesar ca angajatorul sa confirme faptul că persoana în cauză este salariat, precum și cuantumul venitului la momentul depunerii solicitării.

 

12. Pentru cei căsătoriți cu cetățeni români, în România, trebuie adus și certificatul de căsătorie sau nu este necesar?

Da. Conform legii, dovada legăturii de rudenie se face prin certificatul de căsătorie emis de autoritățile române.

 

13. Documentele noi se eliberează pe 5 ani de zile sau pe durata celor eliberate anterior?

Permisul de ședere temporară are valabilitate 5 ani, iar permisul de ședere permanentă are valabilitate 10 ani.

În situația minorilor cu vârsta de până la 14 ani, permisul de ședere permanentă are valabilitatea de 5 ani.

 

14. Sunt un student britanic la medicină și locuiesc în Iași. Aș dori să știu ce documente va trebui să aduc pentru a obține un nou permis după Brexit.

În cazul în care v-ați exercitat dreptul de ședere în România în conformitate cu dreptul Uniunii înainte de 31.12.2020 și continuați să aveți reședința în România și după încheierea perioadei de tranziție, vă puteți înscrie pentru a obține permisul de ședere post Brexit.

În acest scop, este necesar ca până la data de 31.12.2021, inclusiv, să vă adresați formațiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări, de la locul de reședință, cu o cerere de eliberare a permisului de ședere temporară, însoțită de următoarele documente: documentul de trecere a frontierei de stat, în original şi în copie; asigurare de sănătate valabilă;  dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit la adresa la care este declarată reşedinţa pe teritoriul României; dovada mijloacelor de întreţinere (care poate fi făcută și prin declarație pe proprie răspundere).

 

15. Pot să aplic online pentru a solicita noul permis de ședere?

Permisul de ședere, eliberat la cererea solicitantului, va conține datele biometrice ale acestuia, prin urmare este necesar ca cererea privind eliberarea acestui document să fie depusă personal de către solicitant, la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări de la locul de reședință sau de domiciliu.

 

16. Unde pot găsi un formular de cerere de eliberare a permisului ședere temporară, ca beneficiar al Acordului de retragere?

Cererile tip pentru eliberarea permisului de ședere temporară, a permisului de rezidență permanentă și condițiile în care acestea pot fi eliberate se regăsesc pe site-ul public al Inspectoratului General pentru Imigrări la adresa https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/cerere_permis_de_sedere_temporara_brexit-2.pd

17. Dacă o persoană are rezidență temporară în România și plătește contribuții în sistemul public de sănătate român, atunci când solicită noul permis de ședere temporară, va fi necesar să arate dovada asigurării de sănătate? Dacă da, ce documentație este necesară?

Documentele care fac dovada asigurării de sănătate sunt în conformitate cu legislația aplicabilă pe teritoriul statului român. În vederea obținerii documentului prin care se poate face dovada asigurării de sănătate aveți posibilitatea să vă adresați instituțiilor competente, respectiv caselor de asigurări de sănătate competente teritorial sau Casei  Naționale de Asigurări de Sănătate din România.

În situația în care aveți încheiat un contract de muncă în condițiile legii, dovada asigurării de sănătate poate fi demonstrată prin contractul de muncă valabil și „print screen” din registrul general de evidență a salariaților, la secțiunea unde se regăsesc datele referitoare la contractul de muncă.

 

18. Locuiesc în județul Ilfov, dar mi-am schimbat adresa, așa că nu voi primi scrisoarea ce mi-a fost trimisă prin poștă. Aș dori să știu la ce birou IGI trebuie să mă prezint cu documentele pentru a solicita dreptul de ședere în baza Acordului de retragere. De asemenea, în ce interval orar?

În ceea ce privește schimbarea adresei de rezidență sau domiciliu aveți obligația ca, în termen de 30 de zile, să informați formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări cu privire la această modificare.

Cererea pentru obținerea noului statut se poate depune la sediul formațiunii teritoriale de la locul de reședință sau domiciliu, în timpul programului de lucru cu publicul. Informații privind adresa si programul de lucru cu publicul al formațiunilor teritoriale pentru imigrări pot fi obținute prin consultarea site-ului public al Inspectoratului General pentru Imigrări la adresa: http://igi.mai.gov.ro/ro/node/contact.

 

19. Am primit o scrisoare cu privire la obligația de a mă înregistra din nou pentru a beneficia de drepturile de ședere. Având în vedere că îmi voi finaliza studiile și voi părăsi țara până în iunie / iulie 2021, mai este nevoie să mă reînregistrez?

Noul statut poate fi solicitat până la data de 31.12.2021, inclusiv. În situația în care nu doriți să vă continuați rezidența pe teritoriul statului român, ulterior aceastei date, nu aveți obligația să solicitați eliberarea unui permis de ședere care să ateste noul statut.

ULTIMA
ORĂ

INFORMARE PRIVIND PRELUNGIREA DREPTULUI DE ŞEDERE PENTRU DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE

Sari la conținut