Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Intrarea în România

Cetățenii britanici

După finalizarea perioadei de tranziție (31.12.2020) :

  1. cetățenii britanici, beneficiari ai Acordului de retragere, pot intra în România fără viză, doar în baza unui document valabil de călătorie și a permisului de ședere eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.  Până la obținerea noilor permise de ședere, cetățenii britanici beneficiari ai Acordului de retragere pot intra în România, fără viză sau alte formalități, în baza documentelor valabile, eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări,  în conformitate cu legislația UE.
  2. cetățenii britanici care nu beneficiază de drepturi în temeiul Acordului de retragere pot intra în România fără viză pentru o perioadă de 90 de zile în decursul oricăror 180 de zile.

Membrii de familie ai cetățenilor britanici:

Membrii de familie (soţul sau soţia cetăţeanului britanic beneficiar; descendenţii în linie directă, inclusiv cei adoptaţi, indiferent de cetăţenie, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se află în întreţinerea cetăţeanului britanic, precum şi cei ai soţului/soţiei sau ai partenerului/partenerei; ascendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care se află în întreţinerea cetăţeanului britanic, precum şi cei ai soţului/soţiei sau ai partenerului/partenerei; partenerul – persoana care convieţuieşte cu cetăţeanul britanic, dacă parteneriatul este înregistrat conform legii din statul de origine ori de provenienţă sau, în cazul în care parteneriatul nu este înregistrat, relaţia de convieţuire poate fi dovedită; persoană aflată în întreţinere – orice alt membru de familie, indiferent de cetăţenie, care nu se încadrează în categoriile prevăzute mai sus şi care, în statul de origine ori de provenienţă, se află în întreţinerea sau gospodăreşte împreună cu cetăţeanul britanic, ori se află în situaţia în care, din motive medicale grave, este necesară asistenţa personală a acestuia; orice alt membru de familie, indiferent de cetăţenie, care nu se încadrează în categoriile prevăzute mai sus, a cărui prezenţă pe teritoriul României este necesară cetăţeanului britanic pentru ca acesta să nu fie privat de un drept de şedere acordat în temeiul  legii incidente) ai cetățenilor britanici beneficiari ai Acordului de retragere, se pot alătura acestora oricând după finalizarea perioadei de tranziție. Aceștia pot fi supuși obligației de a solicita viză pentru intrarea în România, raportat la naționalitatea pe care o dețin și ținând cont de Listele anexe la Regulamentul UE 1806/2018, în vederea reglementării statutului lor ca membri de familie. Aceste vize se eliberează gratuit, în cel mai scurt termen și pe baza unei proceduri accelerate.

Cetățenii din state terțemembri de familie ai cetățenilor britanici beneficiari ai Acordului de retragere, care intră pe teritoriul României după 31 decembrie 2020 și care nu aveau calitatea de membri de familie până la data de 31 decembrie 2020sunt supuși regimului juridic național de obținere a vizei, în funcție de cetățenie, raportat la listele anexe la Regulamentul UE 1806/2018 UE, precum și la alte reglementări, sau pot fi exonerați de obligația de a deține viză.

Membrii de familie care se alătură cetățenilor britanici, beneficiari ai Acordului de retragere, ulterior încheierii perioadei de tranziție, pot obține o viză de intrare care se eliberează, gratuit, în cel mai scurt termen și în baza unei proceduri accelerate, dacă nu sunt exonerați de această obligație.

ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut