Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

INFORMARE REFERITOARE LA CONDIȚIILE SPECIALE PRIVIND ELIBERAREA AVIZULUI DE DETAȘARE PENTRU LUCRĂTORII ICT

24 aprilie 2024

În conformitate cu prevederile articolului 26 din Ordonanţa nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de detaşare pentru lucrători ICT sunt următoarele:

•        beneficiarul prestării de servicii aparţine întreprinderii de la care se face detaşarea sau aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea;

•        pe durata transferului în cadrul aceleiaşi companii se preconizează a se efectua exclusiv o şedere pe teritoriul României sau şederea totală preconizată a se efectua pe teritoriul României este cea mai lungă, în raport cu toate şederile care compun durata transferului în cadrul aceleiaşi companii;

•        transferul în cadrul aceleiaşi companii presupune detaşarea străinului în calitate de cadru de conducere ori specialist, pentru o perioadă care nu depăşeşte 3 ani, sau în calitate de angajat stagiar, pentru o perioadă care nu depăşeşte un an; d) salariul, precum şi celelalte condiţii de muncă sau de încadrare în muncă prevăzute pe durata transferului în cadrul aceleiaşi companii sunt stabilite în acord cu dispoziţiile Codului muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil;

•        întreprinderea de la care se face detaşarea sau o altă întreprindere stabilită într-o ţară terţă aparţinând aceluiaşi grup de întreprinderi şi-a asumat obligaţia de a-l reprimi la muncă pe străinul în cauză la încheierea transferului în cadrul aceleiaşi companii;

•        străinul care urmează a fi detaşat a fost angajat în cadrul întreprinderii de la care se face detaşarea sau în cadrul unor întreprinderi care aparţin aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea, pe o perioadă de cel puţin 6 luni neîntrerupte imediat anterioare datei de la care se solicită eliberarea avizului de detaşare, în cazul cadrelor de conducere şi al specialiştilor, şi de cel puţin 3 luni neîntrerupte, în cazul angajaţilor stagiari.

  Informații suplimentare găsiți aici: https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2024/04/ORDONANTA-nr.-25-din-26-august-2014.pdf

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut