Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

INFORMARE PRIVIND VERSIUNEA PRELIMINARĂ A GHIDURILOR SPECIFICE AFERENTE APELURILOR de proiecte AM11A, AM11B, AM11C, AM22B, AM22C, AM22D, AM22E, AM22F, AM22G, AM31E, AM31F, AM31G, AM32A și AM41C

13 februarie 2024

Inspectoratul General pentru Imigrări, având calitatea de Organism Intermediar Azil, Migrație și Integrare, a elaborat versiunile preliminare, cu finanțare din FAMI 2021+, a următoarelor ghiduri:

 • Ghidul specific aferent apelului AM11A – Asistenţă şi consiliere juridică pentru solicitanții de azil și beneficiarii protecției internaționale în România;
 • Ghidul specific aferent apelului AM11B – Asistență socială/materială pentru solicitanții de azil;
 • AM11C – Asistență medicală și psihologică pentru solicitanții de azil;
 • Ghidul specific aferent apelului AM22B – Integrarea socială și economică a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală în RO în Regiunea 2;
 • Ghidul specific aferent apelului AM22C – Integrarea socială și economică a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală în RO în Regiunea 3
 • AM22D – Integrarea socială și economică a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală în RO în Regiunea 4;
 • Ghidul specific aferent apelului AM22E – Integrarea socială și economică a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală în RO în Regiunea 5;
 • Ghidul specific aferent apelului AM22F – Integrarea socială și economică a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală în RO în Regiunea 6;
 • Ghidul specific aferent apelului AM22G – Asigurarea accesului la locuințe a resortisanților state terțe;
 • Ghidul specific aferent apelului AM31E – Consiliere și asistentă materială acordată migranților aflați în custodie publică ori care fac obiectul unei decizii de returnare;
 • Ghidul specific aferent apelului AM31F – Asistență juridică acordată străinilor luați în custodie publică ori care fac obiectul unei decizii de returnare;
 • Ghidul specific aferent apelului AM31G – Suport temporar pentru persoane tolerate;
 • Ghidul specific aferent apelului AM32A – Sprijinirea returnării voluntare asistate, a regăsirii familiei și a reintegrării, respectând totodată interesul superior al copilului;
 • Ghidul specific aferent apelului AM41C – Consolidarea solidarității și a cooperării cu țările terțe afectate de fluxurile migratorii, inclusiv prin relocare în Uniune și prin alte căi legale de obținere a protecției în Uniune.

Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați următoarele link-uri:

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

PESTE 100 DE STRĂINI DEPISTAȚI ÎN SITUAȚII ILEGALE, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ, DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut