Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

INFORMARE PRIVIND TRANSMITEREA DOCUMENTELOR EMISE DE CĂTRE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI, LA SEDIUL SOCIAL, DOMICILIUL SAU REȘEDINȚA DIN ROMÂNIA A SOLICITANTULUI/TITULARULUI

30 mai 2023

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, vă informăm că Inspectoratul General pentru Imigrări transmite documentele[1] emise cetățenilor UE/SEE/CH și membrilor de familie, străinilor[2], precum și persoanelor fizice sau juridice, la sediul social, domiciliul sau reședința din România a solicitantului/titularului.

Astfel, dacă doriți emiterea documentelor prin oficiul poștal, în momentul depunerii solicitării de eliberare a documentelor (permis de ședere, carte de rezidență, aviz de angajare sau de detașare, document de călătorie), este necesar să prezentați dovada plății tarifului privind expedierea documentelor.

Plata sumelor reprezentând tariful pentru expedierea documentelor se va efectua de către solicitanți/cetățeni la ghișeele oficiilor poștale (prin numerar sau card bancar) pentru care se va primi dovada plății, respectiv factura.

Contravaloarea serviciilor de curierat este de 21,32 lei, sumă ce va fi achitată de beneficiari în contul numărul RO41 BRDE 410S V372 8482 4100 deschis la BRD GSG SA.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


[1] permise de ședere, cărți de rezidență, aviz de angajare sau detașare, documente de călătorie.

[2] străin – persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut