Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

INFORMARE PRIVIND TRANSMITEREA DOCUMENTELOR EMISE DE CĂTRE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI, LA SEDIUL SOCIAL, DOMICILIUL SAU REȘEDINȚA DIN ROMÂNIA A SOLICITANTULUI/TITULARULUI

21 iunie 2023

Vă informăm că Inspectoratul General pentru Imigrări vine în sprijinul cetățenilor prin transmiterea documentelor emise cetățenilor UE/SEE/CH și membrilor de familie, străinilor, precum și persoanelor fizice sau juridice, la sediul social, domiciliul sau reședința din România a solicitantului/titularului.

Astfel, dacă doriți transmiterea documentelor prin oficiul poștal, în momentul depunerii solicitării de eliberare a documentelor (permis de ședere, carte de rezidență, aviz de angajare sau de detașare, document de călătorie), este necesar să prezentați dovada plății tarifului privind expedierea documentelor.

Plata sumelor reprezentând tariful pentru expedierea documentelor se va efectua de către solicitanți/cetățeni la ghișeele oficiilor poștale (prin numerar sau card bancar) pentru care se va primi dovada plății, respectiv factura.

Contravaloarea serviciilor de curierat este de 21,32 lei (respectiv suma de 17,92 lei fără TVA), sumă ce va fi achitată de beneficiari în contul numărul RO41 BRDE 410S V372 8482 4100 deschis la BRD GSG SA.

***

  • documente: permise de ședere, cărți de rezidență, aviz de angajare sau detașare, documente de călătorie
  • străin – persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

ÎN ULTIMELE DOUĂ ZILE, 16 STRĂINI ÎMPOTRIVA CĂRORA AU FOST EMISE DECIZII DE RETURNARE DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI AU FOST ÎNDEPĂRTAȚI SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CADRUL CENTRELOR DE CAZARE A STRĂINILOR LUAȚI ÎN CUSTODIE PUBLICĂ ARAD ȘI OTOPENI

Sari la conținut