Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

INFORMARE PRIVIND TOLERAREA RĂMÂNERII PE TERITORIUL ROMÂNIEI

27 iunie 2023

Având în vedere prevederile articolului 106^1 din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Inspectoratul General pentru Imigrări acordă, din oficiu sau la cerere, tolerarea rămânerii pe teritoriul României, denumită în continuare tolerare, străinilor care nu au drept de şedere şi care, din motive obiective, nu părăsesc teritoriul României.

În sensul acestei precizări, reprezintă motive obiective următoarele situaţii:

  • străinului îi sunt aplicabile prevederile privind nepermiterea ieşirii din România şi nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de actul normativ menționat pentru acordarea unui drept de şedere {art. 15 alin. (1)};
  • măsura custodiei publice dispusă împotriva străinului a încetat fără ca străinul să fie îndepărtat sub escortă;
  • prezenţa temporară pe teritoriul României a străinului este cerută de interese publice importante. În acest caz, tolerarea se acordă la solicitarea autorităţilor sau a instituţiilor publice;
  • străinului îi sunt aplicabile prevederile privind interzicerea returnării, dar nu îndeplineşte

condiţiile pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere temporară {art. 82 alin. (1)};

  • străinului îi sunt aplicabile prevederile privind suspendarea executării obligaţiei de returnare {art. 96 alin. (1)};
  • îndepărtarea sub escortă nu poate fi executată în termen de 24 de ore de la depistarea străinului şi există indicii temeinice că nu se impune ca acesta să fie luat în custodie publică;
  • Inspectoratul General pentru Imigrări constată că imposibilitatea temporară de a părăsi România este determinată de alte împrejurări, independente de voinţa străinului, imprevizibile şi care nu pot fi înlăturate.

Neacordarea tolerării de către Inspectoratul General pentru Imigrări poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicare la curtea de apel competentă teritorial, urmând ca instanța să se pronunţe în termen de 30 de zile. Hotărârea instanţei este definitivă.

Tolerarea se acordă pentru o perioadă de până la 6 luni, care poate fi prelungită pentru noi perioade de până la 6 luni, până la dispariţia cauzelor.

Informații suplimentare privind tolerarea rămânerii pe teritoriul României, găsiți aici: articolele 106^1 -106^2 https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2023/04/ORDONANTA-DE-URGENTA-nr.-194-din-12-decembrie-2002.pdf

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut