Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Informare privind noile prevederi legislative referitoare la extinderea categoriilor de persoane, refugiate din Ucraina, cărora li se poate acorda protecție temporară

23 septembrie 2022

Ca urmare a intrării în vigoare, la data de 02.09.2022, a Hotărârii Guvernului nr. 1077/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 367 din 18 martie 2022 privind stabilirea unor condiții de asigurare a protecției temporare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor, au fost extinse categoriile de persoane, refugiate din Ucraina, cărora li se poate acorda protecție temporară.

  • Cine poate beneficia de protecția temporară în România?

În România pot beneficia de protecție temporară următoarele categorii de persoane:

a) cetățenii ucraineni, indiferent de momentul sosirii în România, și membrii lor de familie;

b) cetățenii terți non-ucraineni sau apatrizi care beneficiau în Ucraina înainte de 24.02.2022 de o formă de protecție internațională sau o formă echivalentă națională de protecție, indiferent de momentul sosirii în România, și membrii lor de familie;

c) cetățenii terți non-ucraineni și apatrizii care au părăsit Ucraina la sau după data de 24.02.2022 și care dovedesc că au rezidență legală în Ucraina, în baza unui permis de ședere permanentă emis în conformitate cu legislația ucraineană și care nu se pot întoarce, în condiții sigure și stabile, în țara sau în regiunea de origine și membrii lor de familie – dacă sponsorul este recunoscut de către autoritățile române ca beneficiar al protecției temporare.

Membrii de familie ai persoanelor prevăzute la lit. a) și b) sunt, indiferent de naționalitatea lor:

– Soțul / soția (căsătoriți conform legii)

– Copiii minori necăsătoriți ai beneficiarilor sau ai soțului/soției, legitimi/născuți în afara căsătoriei/adoptați;

– Alte rude apropiate care trăiau împreună, ca parte a familiei, atunci când au avut loc evenimentele care au condus la afluxul masiv de persoane strămutate și care erau în acel moment în totalitate sau în principal dependente de persoana prevăzută la a) sau b) care beneficiază de protecție temporară;

Alte rude apropiate care trăiau împreună, ca parte a familiei, atunci când au avut loc evenimentele care au condus la afluxul masiv de persoane strămutate și de care era în acel moment în totalitate sau în principal dependentă persoana prevăzută la a) sau b) și care nu se pot întoarce, în condiții sigure și stabile, în țara sau în regiunea de origine. În această situație este avută în vedere rudenia în linie dreaptă până la gradul al doilea (părinți, bunici, copii, nepoți), respectiv rudenia în linie colaterală până la gradul al treilea (frați, surori, unchi, mătuși, nepoți de frați).

  • Cum se acordă protecția temporară în România?

Protecția temporară se acordă de către Inspectoratul General pentru Imigrări categoriilor de persoane menționate la întrebarea “Cine poate beneficia de protecția temporară în România?”.  Poți să te înregistrezi ca beneficiar al protecției temporare în România la oricare dintre structurile de imigrări ale Inspectoratului General pentru Imigrări (Direcția/serviciile/birourile pentru imigrări sau centrul regional de proceduri și cazare pentru solicitanții de azil). Poți găsi lista aici sau aici.

În cazul persoanelor menționate la lit. c) la întrebarea “Cine poate beneficia de protecția temporară în România?”, precum și al altor rude apropiate care trăiau împreună, ca parte a familiei, atunci când au avut loc evenimentele care au condus la afluxul masiv de persoane strămutate și de care era în acel moment în totalitate sau în principal dependentă persoana menționată la lit. a) sau b) la aceeași întrebare și care nu se pot întoarce, în condiții sigure și stabile, în țara sau în regiunea de origine, acestea se pot înregistra la direcția/serviciile/birourile pentru imigrări sau la centrele regionale de proceduri și cazare pentru solicitanții de azil.

Informații suplimentare pot fi obținute accesând link-ul: https://igi.mai.gov.ro/ucraina/ – informații pentru cetățenii ucraineni

ULTIMA
ORĂ

ÎN ULTIMELE DOUĂ ZILE, 16 STRĂINI ÎMPOTRIVA CĂRORA AU FOST EMISE DECIZII DE RETURNARE DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI AU FOST ÎNDEPĂRTAȚI SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CADRUL CENTRELOR DE CAZARE A STRĂINILOR LUAȚI ÎN CUSTODIE PUBLICĂ ARAD ȘI OTOPENI

Sari la conținut