Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

INFORMARE PRIVIND INTEGRAREA STRĂINILOR CĂRORA LI S-A ACORDAT UN DREPT DE ŞEDERE ÎN ROMÂNIA, ÎN VIAŢA ECONOMICĂ, CULTURALĂ ŞI SOCIALĂ

21 aprilie 2023

În conformitate cu prevederile articolului 79 din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, statul român asigură condiţiile pentru integrarea străinilor cărora li s-a acordat un drept de şedere în România, în viaţa economică, socială şi culturală a ţării, precum şi accesul acestora la sistemul de educație.

Astfel, în scopul integrării străinilor sunt organizate şi desfăşurate mai multe activităţi, cum ar fi: cursuri de limba română; cursuri şi alte forme de perfecţionare şi pregătire profesională; asigurarea informării cu privire la drepturile şi obligaţiile străinilor, precum şi asupra oportunităţilor de integrare în societatea românească; cursuri de cunoaştere a istoriei, culturii, civilizaţiei şi a sistemului de drept din România, dar și întâlniri prilejuite de diferite evenimente, la care să participe şi cetăţeni români, în scopul promovării cunoaşterii şi înţelegerii reciproce.

Instituţiile publice cooperează, potrivit competenţelor, cu organizaţii neguvernamentale şi organizaţii internaţionale, în scopul promovării şi derulării de programe pentru integrarea străinilor în societate, precum şi pentru identificarea resurselor financiare necesare în acest sens.

În toate activităţile pe care le desfăşoară, instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale asigură protecţia străinilor împotriva oricărei forme de discriminare.

De asemenea, străinii, titulari ai dreptului de şedere pe termen lung, beneficiază, în condiţiile legii, de tratament egal cu cetăţenii români în ceea ce priveşte:

  • accesul la piaţa muncii, inclusiv în privinţa condiţiilor de angajare şi de muncă, la activităţi economice în mod independent şi la activităţi profesionale, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legislaţiei speciale privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu condiţia ca activitatea desfăşurată să nu presupună, chiar şi ocazional, exercitarea unor prerogative ale autorităţii publice;
  • accesul la toate formele şi nivelurile de învăţământ şi de pregătire profesională, inclusiv la acordarea burselor de studiu;
  • echivalarea studiilor şi recunoaşterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenţă şi a calificărilor profesionale, în conformitate cu reglementările în vigoare;
  • securitatea socială, asistenţa şi protecţia socială;
  • asistenţa de sănătate publică;
  • deduceri de impozit pe venitul global şi scutiri de taxe;
  • accesul la bunuri şi servicii publice, inclusiv obţinerea de locuinţe;
  • libertatea de asociere, afiliere şi apartenenţă la o organizaţie sindicală sau profesională.

Informații suplimentare găsiți aici: articolele 79-80^1 https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2022/11/ORDONANTA-DE-URGENTA-nr.-194-din-12-decembrie-2002.pdf

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

ÎN PRIMUL TRIMESTRU AL ACESTUI AN, POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU INTRODUS ÎN CENTRELE DE CUSTODIE PUBLICĂ APROXIMATIV 280 DE STRĂINI

Sari la conținut