Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

INFORMARE PRIVIND DISPUNEREA MĂSURII INTERDICȚIEI DE INTRARE A STRĂINILOR PE TERITORIUL ROMÂNIEI

4 iulie 2023

Având în vedere prevederile articolului 106^3 din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  interdicția de intrare pe teritoriul României se dispune, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de către Inspectoratul General pentru Imigrări, concomitent cu emiterea deciziei de returnare.

Interdicția de intrare se dispune, în condiţiile ordonanţe de urgenţă amintită anterior, de Inspectoratul General pentru Imigrări sau de organele poliţiei de frontieră şi în situaţia în care străinul nu a făcut obiectul unei măsuri de îndepărtare, precum şi împotriva străinilor prevăzuţi la art. 8 alin. (1) lit. b)-d), respectiv art. 8 alin. (2) lit. a)-b^1)  sau care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. h).

În continuarea actului normativ menționat, în cazul străinilor care au intrat legal în România, dar a căror şedere a devenit ilegală, durata interdicţiei de intrare se stabileşte după cum urmează:

  • de la 6 luni la 1 an, în cazul:
  • unei şederi ilegale de la 30 de zile la un an, pentru străinii care nu au părăsit teritoriul României la expirarea dreptului de şedere conferit prin viză sau în temeiul unor convenţii internaţionale ori acte normative prin care se desfiinţează unilateral regimul de vize;
  • unei şederi ilegale de la 90 de zile la 1 an, pentru străinii care au fost titulari ai unui permis de şedere temporară;
  • unei şederi ilegale de până la 30 zile, pentru străinii care prezintă risc de sustragere de la executarea voluntară a obligaţiei de returnare potrivit art. 83 alin. (3) lit. d) şi e) din actul normativ mai sus menționat.
  • de la 1 an la 2 ani – în cazul unei şederi ilegale de la 1 an la 2 ani;
  • de la 2 ani la 3 ani – în cazul unei şederi ilegale de la 2 ani la 3 ani;
  • de la 3 ani la 4 ani – în cazul unei şederi ilegale de peste 3 ani.

Durata interdicţiei de intrare în cazurile amintite se stabileşte pe ani şi luni calendaristice, în limitele prevăzute, ţinându-se seama de conduita străinului şi de circumstanţele care au condus la şederea ilegală a acestuia.

De asemenea, în cazul străinilor care nu respectă termenul de plecare voluntară prevăzut în decizia de returnare, durata interdicţiei de intrare se recalculează potrivit situațiilor amintite, în funcţie de perioada de şedere ilegală şi se majorează cu un an. În cazul străinilor care nu respectă termenul de plecare voluntară prevăzut în decizia de returnare, iar şederea ilegală este mai mică de 30 de zile, durata interdicţiei de intrare este de 1 an.

Totodtă, în cazul străinilor cărora le-a fost revocată sau anulată viza ori dreptul de şedere pentru nerespectarea scopului declarat în faţa autorităţilor, durata interdicţiei de intrare este de 6 luni.

În cazul străinilor care au solicitat sau au obţinut viza ori un drept de şedere temporară sau un drept de şedere pe termen lung prin folosirea de informaţii false, documente false sau falsificate ori prin alte mijloace ilegale, durata interdicţiei de intrare este de 2 ani.

În cazul străinilor care au intrat în România în perioada de interdicţie, durata interdicţiei de intrare este cea dispusă anterior, dar nu mai mică de 5 ani.

În cazul străinilor care au trecut ilegal ori au încercat să treacă fraudulos frontiera de stat, durata interdicţiei de intrare este de 5 ani.

Astfel, în cazul străinilor declaraţi indezirabili, durata interdicţiei de intrare este egală cu perioada pentru care au fost declaraţi indezirabili.

Durata interdicţiei de intrare se calculează de la data ieşirii străinului de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European ori de pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, iar în cazul în care a fost dispusă la nivel naţional, de la data ieşirii din ţară a străinului sau, dacă străinul nu se află în România, de la data dispunerii măsurii.

Informații suplimentare privind dispunerea măsurii interdicției de intrare pe teritoriul României, dar și alte aspecte în acest domeniu, găsiți accesând următorul link: art: 106^3  –  106^5 https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2023/04/ORDONANTA-DE-URGENTA-nr.-194-din-12-decembrie-2002.pdf

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

PESTE 100 DE STRĂINI DEPISTAȚI ÎN SITUAȚII ILEGALE, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ, DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut