Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

INFORMARE PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTAȚIEI PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE ANGAJARE/DETAŞARE. CAZURI DE ANULARE A AVIZULUI DE ANGAJARE/DETAŞARE

8 mai 2024

În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, cererea pentru eliberarea avizului de angajare/detaşare se depune de către angajator/beneficiarul prestării de servicii la oricare dintre formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări.

De asemenea, documentaţia necesară obţinerii avizului de angajare/detaşare poate fi depusă de orice persoană care are calitatea de reprezentant legal al angajatorului/beneficiarului prestării de servicii, în condiţiile legii.

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. În cazurile în care, pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de obţinere a avizului de angajare/detaşare, sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. Cererea de eliberare a avizului de angajare formulată de angajatorul unui posesor de Carte albastră a Uniunii Europene obţinută într-un alt stat membru se soluţionează în termen de 15 zile de la data primirii.

În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru eliberarea avizului de angajare/detaşare sunt necorespunzătoare, Inspectoratul General pentru Imigrări comunică solicitantului ce informaţii suplimentare sunt necesare şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile, sens în care termenele menționate mai sus se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă informaţiile sau documentele suplimentare nu au fost furnizate până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

Totodată, soluționarea cererilor pentru eliberarea avizului de angajare/detaşare se realizează cu luarea în considerare a circumstanţelor specifice fiecărui caz în parte, respectând principiul proporţionalităţii.

Refuzul eliberării avizului de angajare/detaşare se comunică în scris angajatorului/beneficiarului prestării de servicii împreună cu motivele care au stat la baza acestei decizii, de către Inspectoratul General pentru Imigrări, prin formaţiunile sale teritoriale.

În funcţie de opţiunea solicitanţilor, avizul de angajare sau detaşare se ridică de la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări unde a fost depusă cererea sau poate fi expediat, prin servicii de curierat, la sediul, domiciliul sau la reşedinţa solicitantului, cu suportarea de către acesta a cheltuielilor de expediţie.

Comunicarea avizului de angajare sau detaşare se poate realiza, la cerere, şi în format electronic, dacă solicitantul a indicat datele corespunzătoare în acest scop. Avizul de angajare sau detaşare va fi semnat cu semnătura electronică calificată a formaţiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări emitente.

Avizul de angajare/detaşare se anulează de Inspectoratul General pentru Imigrări în următoarele cazuri:

  • se constată ulterior că la data eliberării avizului de angajare/detaşare nu erau îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă în acest sens;
  • se constată ulterior că avizul de angajare/detaşare a fost obţinut pe baza unor documente false sau falsificate;
  • angajatorul/beneficiarul prestării de servicii nu se prezintă la Inspectoratul General pentru Imigrări în vederea ridicării avizului de angajare/detaşare, în termen de 30 de zile de la data programată pentru soluţionarea cererii, sau solicită în mod expres anularea avizului de angajare/detaşare înainte de obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă sau detaşare de către străin.
  • se constată că până la obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă sau detaşare nu mai sunt îndeplinite condiţiile de eliberare a avizului de angajare/detaşare.
  • la încetarea contractului individual de muncă sau a detaşării.

Angajatorul/Beneficiarul prestării de servicii are obligaţia de a comunica Inspectoratului General pentru Imigrări, în termen de 5 zile lucrătoare, modificarea sau încetarea contractului individual de muncă încheiat cu străinul ori, după caz, încetarea detaşării acestuia.

Informații suplimentare referitoare la acest segment de activitate găsiți aici, articolele 28 – 34: https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2024/04/ORDONANTA-nr.-25-din-26-august-2014.pdf

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut