Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

INFORMARE PRIVIND ANUNȚAREA GĂZDUIRII/CAZĂRII STRĂINILOR DIN STATE TERȚE

17 martie 2023

Regimul juridic al străinilor pe teritoriul României este reglementat de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în articolul 2 (definiții) al actului normativ mai sus-menționat prin străin se înțelege persoana care nu are cetățenia română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori cetățenia Confederației Elvețiene[1].

Totodată, facem precizarea că, persoanele din state membre ale Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, respectiv Confederației Elvețiene nu fac obiectul procedurii de înregistrare, aferente portalului de înregistrări online pus la dispoziție pe site-ul instituției noastre.

De asemenea, datele furnizate de străinii cazați în unitățile de cazare vor fi trimise unității noastre în format electronic prin accesarea platformei Sistem pentru anunțarea găzduirii/cazării străinilor, disponibil, după crearea contului de utilizator la https://portaligi.mai.gov.ro/inregistrarestraini

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE             


[1] Condițiile de exercitare a dreptului la liberă circulație, de rezidență și de rezidență permanentă pe teritoriul României, precum și limitele exercitării acestor drepturi din motive de ordine publică, securitate națională sau sănătate publică ale acestor categorii de persoane sunt reglementate de Ordonanța de Urgență nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene.

ULTIMA
ORĂ

ÎN ULTIMELE DOUĂ ZILE, 16 STRĂINI ÎMPOTRIVA CĂRORA AU FOST EMISE DECIZII DE RETURNARE DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI AU FOST ÎNDEPĂRTAȚI SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CADRUL CENTRELOR DE CAZARE A STRĂINILOR LUAȚI ÎN CUSTODIE PUBLICĂ ARAD ȘI OTOPENI

Sari la conținut