Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

INFORMARE CETĂȚENI STRĂINI ȘI ANGAJATORI

3 aprilie 2020

Inspectoratul General pentru Imigrări informează angajatorii și beneficiarii prestării de servicii că obligațiile ce le revin, în conformitate cu art. 34 din OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor în România se mențin în perioada stării de urgență. De asemenea, cetățenii străini, cărora le-au încetat contractele de muncă au posibilitatea de a rămâne pe teritoriul țării noastre în vederea identificării unui nou angajator și pot beneficia de măsuri de protecție socială în condițiile legii.

Angajatorul/beneficiarul prestării de servicii care are încadrat în muncă sau detașat un cetățean străin din categoria celor care nu necesită obținerea avizului de muncă, are obligația de a comunica Inspectoratului General pentru Imigrări, în cel mult 10 zile de la data începerii activității acestora pe teritoriul României, copia contractului individual de muncă, copia actului de detașare, precum și a înscrisurilor care atestă apartenența la una dintre categoriile prevăzute de lege.

De asemenea, orice modificare sau încetare a contractului individual de muncă încheiat cu cetățeanul străin ori, după caz, încetarea detașării acestuia, va fi comunicată atât de către angajator, cât și de către persoana angajată în termenul legal de 10 zile.

Având în vedere măsurile de prevenire şi limitare a răspândirii infectării cu coronavirus (COVID-19), recomandăm ca transmiterea documentelor în cauză să se realizeze prin mijloacele electronice de comunicare la distanță. În acest sens, pot fi utilizate corespondență poștală, faxul sau adresa de e-mail a structurii competentă teritorial, consultând site-ul instituțional la secțiunea Contact.

Potrivit legislației în vigoare, în situația în care raportul de muncă al cetățeanului străin încetează înainte de expirarea perioadei pentru care au fost eliberate documentele de ședere, acesta are posibilitatea de a rămâne pe teritoriul României, pentru o perioadă de cel mult 90 de zile, în vederea identificării unui nou angajator și poate beneficia de măsuri de indemnizație de șomaj din partea statului, în condițiile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. De asemenea, angajații pot beneficia de indemnizația de șomaj tehnic în condițiile Ordonanței de urgență nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

***

Prin adoptarea Ordonanței Militare nr. 2/2020, privind măsurile de prevenire a răspândirii infectării cu coronavirus (COVID-19) este interzisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini sau apatrizilor, cu excepția celor care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere, un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române sau de alte state membre. Totodată, le este permisă intrarea persoanelor care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale), sunt membri de familie ai cetățenilor români, europeni și Confederației Elvețiene cu rezidență în țara noastră, persoanelor care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau alt document echivalent.

Totodată, conform Ordonanței Militare nr. 3/2020, privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

PESTE 100 DE STRĂINI DEPISTAȚI ÎN SITUAȚII ILEGALE, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ, DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut