Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

ÎN MUREȘ PESTE 400 DE STRĂINI AU OBȚINUT DREPT DE ȘEDERE, 15 AU FOST DEPISTAȚI ILEGALI, IAR PESTE 50 AU PRIMIT AVIZE DE MUNCĂ, ÎN ANUL 2018

15 ianuarie 2019

În cursul anului 2018, polițiștii Serviciului pentru Imigrări Mureș au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 2899 de persoane, dintre care 2100 de cetățeni ai Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederației Elvețiene și 799 de cetățeni din state terțe. Au fost depistați 15 străini aflați în situații ilegale, au fost emise 6 decizii de returnare, 2 comunicări privind părăsirea teritoriului României, s-au aplicat trei măsuri de nepermitere a intrării pe teritoriul României. Totodată, au fost aplicate 141 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 22000 de lei.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări Mureș, în cursul anului 2018 au asigurat managementul șederii și rezidenței pe raza județului Mureș pentru 2899 de persoane, dintre care 2100 de cetățeni ai U.E/S.E.E/C.H, cei mai mulți proveniți din Italia, Germania, Ungaria, Olanda și Suedia și 799 de cetățeni din state terțe, dintre care majoritatea din Moldova, Turcia, SUA, Ucraina și China.                       

Principalele scopuri pentru care străinii și-au stabilit rezidența pe sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membri de familie ai cetățenilor români, U.E sau S.E.E) studii, angajare în muncă sau stabilirea permanentă pe teritoriul țării noastre.

Astfel, în ceea ce privește admisia în România, în perioada de referință au fost primite 30 de invitații, majoritatea depuse pentru străini proveniți din Iordania, India, Palestina, Egipt și au fost înregistrate 9 cereri de admisie în scopul reîntregirii familiei.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 441 de permise de ședere, dintre care 411 pentru ședere temporară și 30 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 633 de certificate de înregistrare, 19 cărți de rezidență permanentă și 6 cărți de rezidență temporară pentru cetățenii terți, membri de familie ai cetățenilor U.E/S.E.E/C.H.

În aceeași perioadă, au fost înregistrate 56 de cereri de obținere a avizelor de angajare în muncă, majoritatea pentru cetățeni proveniți din Vietnam, Turcia, Coreea de Sud. Dintre acestea au fost aprobate 51 de cereri, fiind emise 47 de avize de angajare în muncă pentru lucrători permanenți și 4 avize de detașare.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință au fost executate 113 acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, au fost depistați 15 străini aflați în situații ilegale. Pentru străinii aflați în situații ilegale sau care nu mai întruneau condițiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de ședere, au fost emise decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligația de returnare sau termenul pentru plecare voluntară și 2 comunicări privind părăsirea teritoriului României. Pentru 3 persoane a fost aplicată măsura de nepermitere a intrării în țară pentru perioade de câte 6 luni.

Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 141 de sancțiuni contravenționale, dintre care amenzi în valoare de aproximativ 22000 de lei, unui număr de 124 de persoane fizice și 17 persoane juridice, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale U.E/S.E.E și a cetățenilor Confederației Elvețiene, cu modificările și completările ulterioare, respectiv O.G 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, Serviciul pentru Imigrări Mureș a constatat încheierea din conveniență a unei căsătorii, a procedat la revocarea dreptului de ședere temporară pentru un număr de 9 persoane și încetarea dreptului de ședere pe termen lung pentru 9 cetățeni străini.

Controlul permanent asupra legalității șederii străinilor în România, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate sunt acțiunile prioritare ale polițiștilor de imigrări, care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

Pentru informații privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentația necesară prelungirii dreptului de ședere/înregistrării dreptului de rezidență, tipuri de formulare și alte informații, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa www.igi.mai.gov.ro.

Deasemenea, invităm solicitanții să utilizeze aplicația on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpilor de așteptare la ghișeu și eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI MUREŞ

ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut