Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

ÎN JUDEȚUL GIURGIU AU FOST DEPISTAȚI 21 DE STRĂINI ÎN SITUAȚII ILEGALE ȘI AU FOST APLICATE 105 SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE ÎN VALOARE DE 37.800 DE LEI, PE PARCURSUL ANULUI 2019

30 ianuarie 2020

În cursul anului 2019, polițiștii Biroului pentru Imigrări al județului Giurgiu au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 1107 persoane, dintre care 764 din state terțe și 343 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 21 de străini în situații ilegale, 4 dintre aceștia fiind îndepărtați sub escortă. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 105 sancțiuni contravenționale în valoare de 37.800 de lei.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări -Biroul pentru Imigrări al județului Giurgiu , în cursul anului 2019, au asigurat managementul șederii și rezidenței, pe raza județului, pentru 1107 persoane, dintre care 764 de străini din state terțe, cei mai mulți din Turcia, Liban și Republica Moldova și 343 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Bulgaria, Italia, Grecia.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), angajare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost soluţionate 23 de  invitații depuse pentru străini din Liban, Maroc, Siria, Iran, Palestina.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 277 de permise de ședere, dintre care 263 pentru ședere temporară și 14 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 52 de certificate de înregistrare pentru cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH și 2 cărți de rezidență permanentă.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 123 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 105 avize de angajare pentru lucrători permanenţi.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 109 de acțiuni și controale, cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 21 de străini în situații ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligația de returnare și termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, 2 străini au fost puşi în legalitate, iar 5 au solicitat azil. De asemenea, 4 străini au fost îndepărtați sub escortă de pe teritoriul României, iar pentru alți 7 s-a dispus măsura luării în custodie publică.

Totodată, au fost aplicate 105 sancțiuni contravenționale în valoare de 37.800 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, și OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare.

Împreună cu I.T.M. Giurgiu a fost organizată o campanie de informare a solicitanţilor și beneficiarilor unei forme de protecţie internaţională pe teritoriul României, aflaţi în centrul specializat pe linie de azil din județ, cu privire la condiţiile în care pot fi prestate activităţi lucrative pe teritoriul naţional, precum şi în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile ce le revin în calitate de angajaţi. De asemenea, în cadrul campaniei, au avut loc întâlniri cu angajatorii care au angajați cetățeni străini sau sunt interesați în acest demers.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa http://igi.mai.gov.ro/.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI GIURGIU

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut