Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

ÎN JUDEȚUL ALBA, ÎN CURSUL ANULUI 2019, POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU ASIGURAT MANAGEMENTUL ŞEDERII ŞI REZIDENŢEI PE TERITORIUL ROMÂNIEI PENTRU 1418 PERSOANE, DINTRE CARE 693 DIN STATE TERŢE ŞI 725 DE CETĂŢENI AI UNIUNII EUROPENE/SEE/CH.

28 ianuarie 2020

EVALUAREA ACTIVITĂŢII POLIŢIŞTILOR DE IMIGRĂRI DIN JUDEȚUL ALBA, ÎN ANUL 2019

În cursul anului 2019, poliţiştii Serviciul pentru Imigrări al judeţului Alba au asigurat managementul şederii şi rezidenţei pe teritoriul României pentru 1418 persoane, dintre care 693 din state terţe şi 725 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistaţi 21 de străini în situaţii ilegale şi emise 18 decizii de returnare. De asemenea, au fost emise 283 de avize de muncă pentru lucrători permanenți. Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 143 de sancţiuni contravenţionale în valoare de aproape 140.900 lei.

Poliţiştii Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări al judeţului Alba, în anul 2019, au asigurat managementul şederii şi rezidenţei, pe raza judeţului, pentru 1418 persoane, dintre care 693 străini din state terţe, cei mai mulţi din Republica Moldova, Turcia, Vietnam, China şi 725 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Germania, Italia şi Austria.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), angajare în muncă, educaţie, religioase sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astefel, în perioada de referinţă au fost primite 7 invitații și 515 cereri în vederea reglementării șederii pentru reîntregirea familiei, prelungirea dreptului de ședere și a aprobării stabilirii domiciliului.

De asemenea, au fost înregistrate 415 cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 283 de  avize de angajare pentru lucrători permanenţi.

Totodată, în perioada de referinţă, au fost emise 517 pemise de şedere, dintre care 504 pentru şedere temporară şi 13 pentru şedere pe termen lung. De asemenea, au fost eliberate 166 de certificate de înregistrare şi 18 cărţi de rezidenţă permanentă.

Pe linia combaterii şederii ilegale, au fost organizate 48  de acţiuni şi controale cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi 21 de străini în situaţii ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 18  decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligaţia de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, iar faţă de alţi 3 au fost dispuse alte măsuri.

Totodată, au fost aplicate 143 sancţiuni contravenţionale în valoare de 140.900 lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii EuropeneSpaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate rămân acţiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituţiei la adresa http://igi.mai.gov.ro/.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru scurtarea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor.

SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI  AL JUDEŢULUI ALBA

ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut