Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

ÎN ANUL 2020, POLȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN DOLJ AU DEPISTAT 4 CĂSĂTORII DE CONVENIENȚĂ, 34 DE STRĂINI ÎN ȘEDERE ILEGALĂ ȘI AU ASIGURAT MANGEMENTUL ȘEDERII PENTRU CEI PESTE 3000 DE STRĂINI ȘI EUROPENI

21 ianuarie 2021

În cursul anului 2020, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări al județului Dolj au asigurat managementul șederii și rezidenței în România pentru 3409 de persoane, dintre care peste 2100 din state terțe și peste 1200 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. De asemenea, au fost emise 232 de avize de angajare pentru lucrători permanenţi şi înalt calificați.  Au fost depistați 34 de străini în situații ilegale, 4 căsătorii de conveniență și emise 21 de decizii de returnare. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 83 de sancțiuni contravenționale în valoare de 51.550 de lei.

Activitatea polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Imigrări al județului Dolj s-a desfășurat pe parcursul anului 2020 în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare pe linie de migrație și luând în considerare dispozițiile legale, recomandările și măsurile emise de prevenire şi limitare a răspândirii infectării cu coronavirus (COVID-19).

Astfel, în ceea ce privește șederea/rezidența pe teritoriul României, în anul 2020, polițiștii din cadrul Serviciului pentru Imigrări al județului Dolj au asigurat managementul șederii, pe raza județului, pentru 3409 de persoane, dintre care 2177 din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova, Turcia, Siria, Iran, Iordania și 1232  cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Spania și Franţa.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), educaţie, angajare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost soluţionate 4  invitații depuse pentru străini din Maroc, Pakistan și Iordania.

De asemenea, ca urmare a aprobării dreptului de ședere au fost emise 668 de permise de ședere, dintre care 635 pentru ședere temporară și 33 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 174 de certificate de înregistrare și 18 cărți de rezidență permanentă.

În această perioadă, în urma verificărilor efectuate, lucrătorii Serviciului pentru Imigrări Dolj au depistat 4 căsătorii de conveniență, încheiate de cetățeni străini din Albania, Republica Moldova și Cuba, cu scopul obținerii unui drept de ședere în România care să le asigure accesul în statele membre UE.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 315 cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 232 de  avize de angajare pentru lucrători permanenţi şi înalt calificați.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 157 acțiuni, controale și verificări în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 34 de străini în situații ilegale.

Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise  8 de decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligația de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, 6 au solicitat o formă de protecție internațională, 2  au fost luați în custodie publică în vederea îndepărtării sub escortă, iar pentru ceilalți au fost dispuse alte măsuri.

Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 83 de sancțiuni contravenționale în valoare de 51.550 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene și OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI DOLJ

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut