În cursul anului 2019, poliţiştii Serviciului pentru Imigrări al judeţului Bacău, au asigurat managementul şederii şi rezidenţei pe teritoriul României pentru 1838 de persoane, dintre care 1258 din state terţe şi 580 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/Confederaţia Elveţiană. Au fost depistaţi 40 de străini în situaţii ilegale și emise 36 decizii de returnare. Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 115 sancţiuni contravenţionale în valoare de 110800 de lei.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciului pentru Imigrări al judeţului Bacău, în cursul anului 2019, au asigurat managementul şederii şi rezidenţei pe raza judeţului, pentru 1838 de persoane, dintre care 1258 de străini din state terţe, cei mai mulţi din Moldova, Turcia, China, şi 580 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Germania, Grecia.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membri de familie ai cetăţenilor români, UE, sau SEE) studii, angajare în muncă, sau stabilirea permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost solutionate 59 de invitaţii, majoritatea fiind depuse pentru străini din Siria, Egipt, India, 8 cereri de admisie în scopul reîntregirii familiei și 240 de cereri de avize de angajare depuse de angajatori pentru încadrarea în muncă.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de şedere şi au fost emise 451 de permise de şedere temporară şi 17 pentru şedere pe termen lung pentru cetățeni din state terțe și au fost eliberate 117 certificate de înregistrare şi  cărți de rezidenţă permanentă pentru cetăţeni ai Uniunii Europene, S.E.E și ai Confederaţiei Elveţiene.

Pe linia combaterii şederii ilegale, în perioada de referinţă au fost organizate 95 de acţiuni şi controale cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi 40 de străini în situaţii ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea/prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 30 de decizii de returnare prin care s-a stabilit obligaţia de returnare sau termenul pentru plecare voluntară de pe teritoriul României, străini au fost îndepărtați sub escortă în țara de origine, iar celorlalți le-a fost reglementată șederea. În 5 cazuri s-a aplicat măsura de nepermitere a intrării în România pe perioade cuprinse între 6 luni şi 5 ani.

Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 115 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 110800 lei, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, O.U.G. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene/SEE/CH şi O.G 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate sunt acţiunile prioritare ale poliţiştilor de imigrări, care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituţiei la adresa http://igi.mai.gov.ro/

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor

SERVICIULUI PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI BACĂU