Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

EVALUAREA ACTIVITĂȚII POLȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN VÂLCEA, ÎN ANUL 2018

14 ianuarie 2019

În cursul anului 2018, polițiștii Biroului pentru Imigrări al județului Vâlcea au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 857 de persoane, dintre care   488 din state terțe și 369 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 10 străini în situații ilegale și emise 4 decizii de returnare. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 42 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 13900 de lei.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări al județului Vâlcea, în cursul anului 2018, au asigurat managementul șederii și rezidenței, pe raza județului, pentru 857 de persoane, dintre care 488 străini din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova,  Turcia, Siria, China și 369 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Spania și Franţa.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), educaţie, angajare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost soluţionate 29 de  invitații depuse pentru străini din India, Egipt, Liban, Iran, Palestina și Iordania.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 159 de permise de ședere, dintre care 153 pentru ședere temporară și 6 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 95 de certificate de înregistrare și 3 cărți de rezidență permanentă.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 45 cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 39 avize de angajare pentru lucrători permanenţi/detaşaţi/ înalt calificați/schimbare angajator.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 74 de acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 10 străini în situații ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 4 decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligația de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, iar ceilalți 6 străini au fost puşi în legalitate.

De asemenea, s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României pentru 2 cetățeni străini din Turcia(1) și Ucraina(1).

Totodată, au fost aplicate 42 de sancțiuni contravenționale în valoare de  13900 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată., OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene șiOG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI VÂLCEA

ULTIMA
ORĂ

ÎN ULTIMELE DOUĂ ZILE, 16 STRĂINI ÎMPOTRIVA CĂRORA AU FOST EMISE DECIZII DE RETURNARE DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI AU FOST ÎNDEPĂRTAȚI SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CADRUL CENTRELOR DE CAZARE A STRĂINILOR LUAȚI ÎN CUSTODIE PUBLICĂ ARAD ȘI OTOPENI

Sari la conținut