Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

ÎN ANUL 2021, POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN PRAHOVA AU ASIGURAT MANAGEMENTUL ȘEDERII ȘI REZIDENȚEI PENTRU 3772 DE CETĂȚENI STRĂINI ȘI EUROPENI

21 ianuarie 2022

În cursul anului 2021, polițiștii Serviciului pentru Imigrări al județului Prahova au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 3772 de persoane, dintre care 2748 din state terțe și 1024 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 11 străini în situații ilegale și emise decizii de returnare de pe teritoriul României. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 27 de sancțiuni contravenționale în valoare de 89.300 de lei.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări al județului Prahova, în cursul anului 2021, au asigurat managementul șederii și rezidenței, pe raza județului, pentru 3772 de persoane, dintre care 1024 de străini din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova, Turcia, Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, China și 1024 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Spania și Franţa.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt în scop de angajare în muncă, conexe la unitatea familiei, respectiv, reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE, pentru studii sau stabilirea domiciliului pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost soluţionate 18  invitații depuse cu precădere pentru străini din Pakistan, India, Iran, Liban și Iordania.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 1104 de permise de ședere, dintre care 1049 pentru ședere temporară și 55 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate  peste 200 de certificate de înregistrare și 7 cărți de rezidență permanentă.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 2726 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, cele mai multe fiind înregistrate pentru cetățeni străini din Nepal, Sri Lanka, Pakistan, Ucraina, Turcia, Bangladesh și India, în domenii precum construcții industriale, agricultură, industria alimentară și turism. 

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 81 de acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituții cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 11 străini în situații ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 11 decizii de returnare prin care s-a stabilit obligația de returnare sau termen pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României.

Totodată, au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale în valoare de 89.300 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene și OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI PRAHOVA

ULTIMA
ORĂ

INFORMARE REFERITOARE LA CONDIȚIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ UN CETĂȚEAN STRĂIN DACĂ DOREȘTE SĂ VINĂ ÎN ROMÂNIA ȘI SĂ RĂMÂNĂ PE TERITORIUL ȚĂRII NOASTRE

Sari la conținut