Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

EVALUAREA ACTIVITĂȚII POLȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN PRAHOVA, ÎN ANUL 2018

22 ianuarie 2019

  În cursul anului 2018, polițiștii Serviciului pentru Imigrări al județului Prahova au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 3650 de persoane, dintre care 1886 din state terțși 1764 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 41 de străini în situații ilegale și emise 16 decizii de returnare. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 173 sancțiuni contravenționale în valoare de 148.200 de lei.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări al județului Prahova, în cursul anului 2018, au asigurat managementul șederii și rezidenței, pe raza județului, pentru 3650 de persoane, dintre care 1886 de străini din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova, Turcia, Vietnam, China și 1764 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Spania și Franţa.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt cele conexe dreptului la unitatea familiei, respectiv, reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE, studii, angajare în muncă sau stabilirea domiciliului pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost soluţionate 93 de  invitații depuse cu precădere pentru străini din Egipt, Liban și India.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 807 de permise de ședere, dintre care 765 pentru ședere temporară și 42 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 257 de certificate de înregistrare și 14 cărți de rezidență permanentă.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 652 cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, cele mai multe fiind înregistrate pentru cetățeni străini din Vietnam, Serbia, Sri Lanka, Nepal și Ucraina, în domenii precum construcții industriale, agricultură, industria alimentară si turism.  

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 58 de acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 41 de străini în situații ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 16 decizii de returnare prin care s-a stabilit obligația de returnare sau termen pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, pentru 1 persoană a fost acordată tolerarea rămânerii pe teritoriul României iar pentru alte 24 de persoane au fost emise comunicări cu privire la respectarea condițiilor legale cu privire la angajarea străinilor pe teritoriul Romîniei.

Totodată, au fost aplicate 173 de sancțiuni contravenționale în valoare de 148.200 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată., OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene și OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI PRAHOVA

ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut