Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

EVALUAREA ACTIVITĂȚII POLȚIȘTILOR BIROULUI PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI BISTRIŢA – NĂSĂUD, ÎN ANUL 2018

14 ianuarie 2019

În cursul anului 2018, polițiștii Biroului pentru Imigrări al județului Bistriţa – Năsăud au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 648 de persoane, dintre care 235 din state terțe și 413 cetățeni ai Uniunii Europene/S.E.E./Conferaţiei Elveţiene. Au fost depistați 14 străini în situații ilegale și emise 8 decizii de returnare de pe teritoriul României. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 32 de sancțiuni contravenționale în valoare de 15.400 lei.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări al județului Bistriţa – Năsăud, în cursul anului 2018, au asigurat managementul șederii și rezidenței, pe raza județului, pentru 648 de persoane, dintre care 235 străini din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova, China şi Ucraina și  413 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Spania și Germania.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), angajare în muncă, sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost soluţionate 17  invitații depuse pentru străini din Egipt, Sri Lanka, Iordania, etc.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 87 de permise de ședere, dintre care 74 pentru ședere temporară și 13 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 79 de certificate de înregistrare și 1 carte de rezidență permanentă.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 29 cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 29 avize de angajare pentru lucrători permanenţi, pentru străini din India, Nepal și China,

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 99 de acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 14 străini în situații ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligația de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, iar ceilalți străini au fost puşi în legalitate.

De asemenea, s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României pentru cetățeni străini din Albania, Guatemala şi Brazilia, ulterior aceştia obţinând un drept de şedere temporară în scopurile prevăzute de O.U.G. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată.

Totodată, au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale în valoare de  15.400 de lei, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată., O.U.G. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene și O.G. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD

ULTIMA
ORĂ

PESTE 150 DE PERSOANE AU FOST VERIFICATE DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CONSTANȚA, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI, CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut