Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

EVALUAREA ACTIVITĂŢII POLIŢIŞTILOR DE IMIGRĂRI DIN VRANCEA, ÎN ANUL 2019

30 ianuarie 2020

În cursul anului 2019, poliţiştii  Serviciului pentru Imigrări al judeţului  Vrancea  au asigurat managementul şederii şi rezidenţei pe teritoriul României pentru 824 de persoane, dintre care 578 din staţe terţe şi 246 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE. Au fost executate 77 de acțiuni, în urma cărora au fost depistaţi 40 de străini în situaţii ilegale. De asemenea, au fost emise 183 de avize de angajare pentru lucrători permanenţi şi detaşaţi. Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 117 sancţiuni contravenţionale în valoare de 15.100 de lei.

Polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări al județului Vrancea, în anul 2019, au asigurat managementul șederii și rezidenței, pe raza județului, pentru 824 de persoane, dintre care 578 de străini din state terțe, cei mai mulți din Sri Lanka, Republica Moldova, Turcia și 246 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE, majoritatea  din Italia, Germania și Marea Britanie.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membri de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE),  angajare în muncă sau stabilire pe termen lung pe teritoriul ţării noastre.

În ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite 8 invitaţii pentru străini din Egipt, Pakistan, Iran, Liban, Iordania și Maroc.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 188 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 183 de avize de angajare  pentru lucrători permanenţi şi detaşaţi.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de şedere şi au fost emise 450 de permise de şedere, dintre care 438 pentru şedere temporară şi 12 pentru şedere pe termen lung. Au fost eliberate 57 de certificate de înregistrare pentru cetățeni UE/SEE .

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 77 de acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 40 de străini în situații ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 25 de  decizii de returnare prin care s-a stabilit obligația de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României.

Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 117  sancţiuni contravenţionale în valoare de 15.100 de lei pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 194/2002 privind regimul străinilor în România republicată, O.U.G. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale UE/SEE/CH şi O.U.G. 25/2014 privind încadrarea in muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI VRANCEA

ULTIMA
ORĂ

REZULTATELE OBŢINUTE DE POLIŢIŞTII SERVICIULUI PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI BIHOR, ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ACESTUI AN

Sari la conținut