Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

EVALUAREA ACTIVITĂȚII POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN SUCEAVA, ÎN ANUL 2018

15 ianuarie 2019

 În cursul anului 2018, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări al județului Suceava au asigurat managementul șederii în România pentru 1858 de persoane, dintre care 1339 din state terțe și 519 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 51 de străini în situații ilegale și emise 20 de decizii de returnare. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 121 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 95.000 de lei.

În ceea ce privește șederea/rezidența pe teritoriul României, în anul 2018, polițiștii din cadrul Biroului pentru Imigrări al județului Suceava au asigurat managementul șederii, pe raza județului, pentru 1858 de persoane, dintre care 1339 de străini din state terțe, cei mai mulți din Turcia, Moldova și Ucraina și 519 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE, majoritatea din Franța și Italia.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), educaţie, angajare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite 18 invitații depuse pentru străini din state cu potențial migrator.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 590 de permise de pentru ședere temporară și pe termen lung. Au fost eliberate 148 de certificate de înregistrare și cărți de rezidență permanentă.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 44 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 43 de  avize de angajare/detașare pentru lucrători permanenţi/ detașați.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 51 de străini în situații ilegale.

Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale  care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 11 de decizii de returnare, prin care s-a stabilit  termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României și 10 decizii de returnare sub escortă, prin care străinii au fost însoțiti până la frontieră sau la Centrul de luare în custodie publică Otopeni.

De asemenea, 13 dintre străinii depistați au solicitat protecția statului român și au fost conduși la Centrul de cazare și proceduri pentru solicitanții de azil Rădăuți.

Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 121 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 95 000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare și OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în Româniacu modificările și completările ulterioare.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru pentru reducerea timpului de așteptare la ghișeu și eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI SUCEAVA

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut