Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

EVALUAREA ACTIVITĂŢII POLIŢIŞTILOR DE IMIGRĂRI DIN SĂLAJ ÎN ANUL 2018

17 ianuarie 2019

 În cursul anului 2018, poliţiştii Biroului pentru Imigrări al judeţului Sălaj au asigurat managementul şederii şi rezidenţei pe teritoriul României pentru 800 de persoane, dintre care 167 din staţe terţe şi 633 cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistaţi 13 de străini în situaţii ilegale, fiind emise 2 decizii de returnare şi 2 comunicări de părăsire a teritoriului României. Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 37 de sancţiuni contravenţionale în valoare 49.975 de lei.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări al judeţului Sălaj, în cursul anului 2018, au asigurat managementul şederii şi rezidenţei, pe raza judeţului, pentru 800 de persoane dintre care 167 străini din state terţe, cei mai mulţi din Moldova, Ucraina şi SUA şi 633 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Ungaria şi Germania.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntegirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), angajare în muncă, activităţi religioase sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite 16 invitaţii, majoritatea fiind depuse pentru străini din Iordania, Liban şi Egipt.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de şedere şi au fost emise 68 permise de şedere temporare și pe termen lung. Au fost eliberate 77 de certificate de înregistrare şi 6 cărţi de rezidenţă permanentă.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 23 cereri pentru eliberarea avizelor de angajare/detaşare în muncă, fiind emise 22 de avize de angajare/detaşare pentru lucrători permanenţi.

Pe linia combaterii şederii ilegale, în perioada de referinţă au fost organizate 113 de acţiuni, controale cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi 13 străini în situaţii ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea/prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 2 decizii de returnare prin care s-a stabilit obligaţia de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, 2 comunicări de părăsire a teritoriului României, 2 străini au fost puşi în legalitate, iar pentru ceilalţi s-au dispus alte măsuri.                                                         

Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 37 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 49.975  de lei pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 194/2002 privind regimul străinilor in România republicată, O.U.G. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale UE/SEE/CH şi O.G. 25/2014 privind încadrarea in muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate rămân acţiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site ul oficial al instituţiei la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducere timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI SĂLAJ

ULTIMA
ORĂ

10 BĂRBAȚI DIN NEPAL AU FOST ÎNDEPĂRTAȚI SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CADRUL CENTRULUI DE CAZARE A STRĂINILOR LUAȚI ÎN CUSTODIE PUBLICĂ OTOPENI

Sari la conținut