Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

EVALUAREA ACTIVITĂȚII POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN NEAMȚ, ÎN ANUL 2018

29 ianuarie 2019

 În cursul anului 2018, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrări –Biroul pentru Imigrări Neamț au asigurat managementul șederii în România pentru 422 străini și cetățeni UE/SEE/CH. Au fost depistați 16 străini în situații ilegale și emise 3 decizii de returnare. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 35 de sancțiuni contravenționale în valoare de 4200 de lei.

În ceea ce privește șederea/rezidența pe teritoriul României, în anul 2018, polițiștii din cadrul Biroul pentru Imigrări Neamț au asigurat managementul șederii, pe raza județului, pentru 422 de persoane, dintre care 306 străini din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova și 116 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE, majoritatea din Italia.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), educaţie, angajare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite 60 de  invitații depuse pentru străini din state cu potențial migrator, dintre care 3 au fost respinse.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 317 permise pentru ședere temporară și pe termen lung. Au fost eliberate 116 de certificate de înregistrare și  cărți de rezidență permanentă.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 63 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, toate fiind aprobate și emise avize de angajare/detașare pentru lucrători.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 82 de verificări, controale și acțiuni cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 16 străini în situații ilegale.

Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 5 decizii de returnare de pe teritoriul României, dintre acestea  3 de persoane au fost îndepărtate cu escortă până la frontiera de stat, iar pentru celelalte au fost dispuse alte măsuri.

De asemenea, a fost revocat  dreptulul de ședere temporară pentru 12 străini, care nu mai îndeplineau condițiile pentru care s-a acordat dreptul de ședere, prevăzute în OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 35 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 4200 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare și OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

***

Vă invităm să ne contactaţi pentru orice aspect referitor la aplicarea prevederilor legale privind regimul străinilor în România la telefon/fax 0233227098 şi email nt.igi@mai.gov.ro sau vizitând site-ul public la adresa www.igi.mai.gov.ro

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI NEAMȚ

ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut