Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

EVALUAREA ACTIVITĂȚII POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI, ÎN ANUL 2019

5 februarie 2020

 În cursul anului 2019, polițiștii Serviciului pentru Imigrări Iași au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 6374 de persoane, dintre care 4692 din state terțe și 1682 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Peste 1000 de străini au solicitat avize de angajare, au fost depistate 90 de persoane în situații ilegale și emise 82 de documente administrative de părăsire a teritoriului naţional. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 762 de sancțiuni contravenționale în valoare de 74.250 de lei.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciului pentru Imigrări Iași, în cursul anului 2019, au asigurat managementul șederii și rezidenței, pe raza județului, pentru 6374 de persoane, dintre care 4692 străini din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova, Israel, Maroc, Tunisia și 1682 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Franţa și Grecia.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: studii urmate de cele conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), angajare în muncă sau stabilirea pe termen lung pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost soluţionate 106 invitații, cele mai multe depuse pentru străini din Iordania, Iran, Irak și Palestina.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 2139 permise de ședere, dintre care 2125 pentru ședere temporară și 14 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 418 certificate de înregistrare și 15 cărți de rezidență permanente.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 1038 cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, indicativ în creștere comparativ cu anul 2018, când au fost înregistrate 269 de solicitări.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 77 de acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 90 străini în situații ilegale, 6 dintre aceștia fiind depistați cu muncă nedeclarată.

Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 82 de documente administative, decizii de returnare și comunicări de părăsire a teritoriului, prin care au fost obligați să părăsească România, iar 8 persoane îndeplineau condițiile de reglementare a șederii.

Totodată, au fost aplicate 762 de sancțiuni contravenționale în valoare de 74.250 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată., OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene și OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI IAŞI

ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut