Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

EVALUAREA ACTIVITĂŢII POLIŢIŞTILOR DE IMIGRĂRI DIN GORJ, ÎN ANUL 2023

13 februarie 2024

 În anul 2023, poliţiştii Biroului pentru Imigrări al Judeţului Gorj au asigurat managementul şederii în România pentru 1.028 de persoane, dintre care 669 din state terţe şi 359 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistaţi 10 străini în situaţii ilegale şi emise 8 decizii de returnare. Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 82 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 8.825 lei.

În ceea ce priveşte şederea/rezidenţa pe teritoriul României, în anul 2023, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Imigrări al Judeţului Gorj au asigurat managementul şederii, pe raza judeţului, pentru 1.028 de persoane, dintre care 669 de străini din state terţe, cei mai mulţi din Sri Lanka, Turcia, Nepal, Pakistan și Moldova şi 359 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia şi Spania.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), educaţie, angajare/detaşare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite  invitaţii depuse pentru străini din Egipt, Liban, Pakistan, Congo și Siria.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de şedere şi au fost emise 502 permise de şedere, dintre care 490 pentru şedere temporară şi 12 pentru şedere pe termen lung. Au fost eliberate 93 de certificate de înregistrare şi 5 cărţi de rezidenţă permanentă.

În urma activităţilor specifice desfăşurate de poliţiştii Biroului pentru Imigrări al Judeţului Gorj au fost emise 8 decizii de returnare ca urmare a revocării dreptului de şedere temporară şi pentru şedere ilegală.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 3.234 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 2.823 de avize de angajare pentru lucrători permanenţi.

Pe linia combaterii şederii ilegale, în perioada de referinţă, au fost organizate 76 de acţiuni şi controale cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi 5 străini în situaţii ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 8decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligaţia de returnare sau termenul pentru plecare voluntară de pe teritoriul României.

Totodată, au fost aplicate 82 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 8.825 de lei, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şiO.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate rămân acţiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituţiei la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro,în vederea încărcării atât a cererilor pentru eliberarea avizelor de muncă, cât și pentru prelungirea dreptului de ședere.

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI GORJ

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut