Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

EVALUAREA ACTIVITĂŢII POLIŢIŞTILOR DE IMIGRĂRI DIN GORJ, ÎN ANUL 2018

18 ianuarie 2019

În cursul anului 2018, poliţiştii Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări al judeţului Gorj au asigurat managementul şederii în România pentru 682 de persoane, dintre care 287 din state terţe şi 395 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistaţi 8 străini în situaţii ilegale şi emise 18 decizii de returnare. Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 61 de sancţiuni contravenţionale în valoare de aproape 10.000 de lei. 

Prezentarea materialului de evaluare a fost efectuată de către șeful Biroului pentru Imigrări Caraș – Severin, în prezența domnului inspector general adjunct al Inspectoratului General pentru Imigrări, subcomisar de poliție Ionel CREȚA.

În ceea ce priveşte şederea/rezidenţa pe teritoriul României, în anul 2018, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Imigrări al judeţului Gorj au asigurat managementul şederii, pe raza judeţului, pentru 682 de persoane, dintre care 287 de străini din state terţe, cei mai mulţi din Republica Moldova, Republica Turcia şi Republica Serbia şi 395 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Spania şi Germania.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), educaţie, angajare/detașare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite  invitaţii depuse pentru străini din Irak, Indonezia, Liban, Palestina şi Siria.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de şedere şi au fost emise 161 de pemise de şedere, dintre care 148 pentru şedere temporară şi 13 pentru şedere pe termen lung. Au fost eliberate 50 de certificate de înregistrare şi 4 cărţi de rezidenţă permanentă.

În urma activităților specifice desfășurate de polițiștii Biroului pentru Imigrări al Județului Gorj au fost emise 18 decizii de returnare ca urmare a revocării dreptului de ședere temporară, revocării vizelor de intrare pe teritoriul României și pentru ședere ilegală, deoarece străinii în cauză nu mai îndeplineau conditiile prevăzute de lege

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 7 cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 4 avize de angajare pentru lucrători permanenţi.

Pe linia combaterii şederii ilegale, în perioada de referinţă, au fost organizate 62 de acţiuni şi controale cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi 8 străini în situaţii ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligaţia de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României.

Totodată, au fost aplicate 61 de sancţiuni contravenţionale în valoare de aproape 10.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate rămân acţiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituţiei la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru scurtarea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor.

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI GORJ

ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut