Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

EVALUAREA ACTIVITĂŢII POLIŢIŞTILOR DE IMIGRĂRI DIN CARAŞ – SEVERIN, ÎN ANUL 2018

18 ianuarie 2019

În cursul anului 2018, poliţiştii Biroului pentru Imigrări al judeţului Caraş – Severin, au asigurat managementul şederii şi rezidenţei pe teritoriul României pentru 860 de persoane, dintre care 417 din staţe terţe şi 443 de cetăţeni ai UE/SEE/CH. Au fost depistaţi 51 de străini în situaţii ilegale, emise 14 decizii de returnare şi o comunicare de părăsire a ţării, 14 străini au fost îndepărtaţi sub escortă, 4 au fost luaţi în custodie publică, iar 6 au solicitat azil. Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 25 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 30400 de lei.

Prezentarea materialului de evaluare a fost efectuată de către șeful Biroului pentru Imigrări Caraș – Severin, în prezența domnului inspector general adjunct al Inspectoratului General pentru Imigrări, subcomisar de poliție Ionel CREȚA.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări al judeţului Caraş – Severin, în cursul anului 2018, au asigurat managementul şederii şi rezidenţei, pe raza judeţului, pentru 860 de persoane, dintre care 417 străini din state terţe, cei mai mulţi din Serbia şi Republica Moldova şi 443 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Germania, Italia şi Austria.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntegirea familiei, membri de familie ai cetaţenilor români, UE sau SEE, studii, angajare în muncă, sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite 17 invitaţii, majoritatea fiind depuse pentru străini din Egipt, Pakistan, Irak si Iran.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de şedere şi au fost emise 164 de permise de şedere, dintre care 158 pentru şedere temporară şi 6 pentru şedere pe termen lung. Au fost eliberate 78 de certificate de înregistrare şi cărţi de rezidenţă permanentă.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 49 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare/detaşare în muncă, fiind emise 48 de avize de angajare/detaşare pentru lucrători permanenţi şi detaşaţi.

Pe linia combaterii şederii ilegale, în perioada de referinţă au fost organizate 84 de acţiuni cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi 51 de străini în situaţii ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea/prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 14 decizii de returnare, o comunicare de părăsire a teritoriului României prin care s-a stabilit obligaţia de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, 14 străini au fost îndepărtaţi sub escortă, 4 au fost luaţi în custodie publică, 6 au solicitat azil, iar ceilalţi au fost puşi în legalitate.

De asemenea, a fost depistată o căsătorie de convenienţă încheiată de un cetăţean din Vietnam care urmărea obţinerea unui drept de şedere în România.

Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 25 de sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 30400 de lei pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 194/2002 privind regimul străinilor in România republicată, O.U.G. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale UE/SEE/CH şi O.U.G. 25/2014 privind încadrarea in muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor in România.

Controlul permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate rămân acţiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site ul oficial al instituţiei la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducere timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI CARAŞ – SEVERIN

ULTIMA
ORĂ

PESTE 100 DE STRĂINI DEPISTAȚI ÎN SITUAȚII ILEGALE, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ, DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut