Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

EVALUAREA ACTIVITĂŢII POLIŢIŞTILOR DE IMIGRĂRI DIN BACĂU, ÎN ANUL 2018

29 ianuarie 2019

 În cursul anului 2018, poliţiştii Serviciului pentru Imigrări al judeţului Bacău, au asigurat managementul şederii şi rezidenţei pe teritoriul României pentru 1868 de persoane, dintre care 1296 din state terţe şi 572 cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/Confederaţia Elveţiană. Au fost depistaţi 36 de străini în situaţii ilegale, fiind emise 19 decizii de returnare, iar 4 străini au fost îndepărtaţi sub escortă. Totodată, poliţiştii de imigrări  au aplicat 85 de sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 14.200 de lei.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciului pentru Imigrări al judeţului Bacău, în cursul anului 2018, au asigurat managementul şederii şi rezidenţei pe raza judeţului, pentru 1868 de persoane, dintre care 1296 străini din state terţe, cei mai mulţi din Moldova, Turcia, Siria, China, Ucraina, Albania, Federatia Rusa, S.U.A şi 572 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Germania, Grecia, Marea Britanie şi Spania.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membri de familie ai cetăţenilor români, UE, sau SEE) studii, angajare în muncă, sau stabilirea permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost solutionate 58 de invitaţii, majoritatea fiind depuse pentru străini din Siria, Egipt, India şi Iran, 8 cereri de admisie în scopul reîntregirii familiei și 10 cereri de avize de muncă depuse de angajatori pentru încadrarea în muncă a unor străini care provin din: China, Turcia, Irak, Iran și Republica Moldova.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de şedere şi au fost emise 494 de permise de şedere temporară şi 25 pentru şedere pe termen lung pentru cetățeni din state terțe și au fost eliberate 115 de certificate de înregistrare şi 5 cărţi de rezidenţă permanentă pentru cetăţeni ai Uniunii Europene, S.E.E și ai Confederaţiei Elveţiene.

Pe linia combaterii şederii ilegale, în perioada de referinţă au fost organizate 99 de acţiuni şi controale cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi 36 de străini în situaţii ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea/prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 19 decizii de returnare prin care s-a stabilit obligaţia de returnare sau termenul pentru plecare voluntară de pe teritoriul României, străini au fost luați în custodie publică în vederea îndepărtarii sub escortă, iar ceilalţi au fost puşi în legalitate. În 5 cazuri s-a aplicat măsura de nepermitere a intrării în România pe perioade cuprinse între 6 luni şi 5 ani.

Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 85 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 14000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, O.U.G. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene/SEE/CH şi O.G 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate sunt acţiunile prioritare ale poliţiştilor de imigrări, care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituţiei la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

SERVICIULUI PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI BACĂU

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut